Video

Beinbrudd I

Skjelettet består av 206 ben og gir støtte, tillater bevegelser og beskytter kroppens indre organer. Noen ganger utsettes et ben for altfor stort press, og det oppstår et brudd, en fraktur. Benbrudd skyldes vanligvis fall, et slag fra en gjenstand, eller vridning eller bøying av benet. Når benet kun er bristet eller bare delvis brukket, kaller legen det ofte for et inkomplett brudd.

Et hårlinje-brudd er et inkomplett brudd, en sprekk som ikke går gjennom hele benet. Det skyldes vanligvis en forholdsvis liten skade. En brist – et ”greenstick” brudd er et inkomplett brudd som kan sammenlignes med det å bryte av en gren på et ungt tre. Bare den ene siden av benet brekker slik at benet blir bøyd. Både hårlinje- og greenstick-brudd behandles vanligvis med immobilisering i form av en gips mens det gror.

Når et ben er brukket i flere biter, kaller legen det et komplett brudd. Et enkelt brudd er et komplett brudd der benet er brukket i to biter. Bruddspalten kan være tverrgående, skrå og spiralformet.

Et komminut brudd er et komplett brudd der benet er brukket i flere biter. Denne bruddtypen skyldes vanligvis en alvorlig skade. Både enkle og komminute brudd behandles vanligvis med immobilisering i form av en gips eller noen ganger med pinner, skruer og plater.

Alle brudd må tas på alvor. Hvis du mistenker at du har brukket et ben, bør du søke snarlig medisinsk hjelp.

Vil du vite mer?