Video

Beinbrudd II

Skjelettet består av 206 ben og gir støtte, tillater bevegelser og beskytter kroppens indre organer. Noen ganger utsettes et ben for altfor stort press, og det oppstår et brudd, en fraktur. Benbrudd klassifiseres som enten åpne eller lukkede.

Et åpent brudd er et brudd hvor et stykke av det brukne benet stikker ut gjennom huden. Det kan være farlig fordi det øker risikoen for infeksjon. Et lukket brudd er et brudd der benet er brukket, men overliggende hud er inntakt.

Et kompresjonsbrudd er et lukket brudd som oppstår når to eller flere ben presses mot hverandre. Det skjer oftest med bena i ryggen og kan skyldes at man har falt, men landet i en stående eller sittende stilling, eller det kan være et resultat av uttalt benskjørhet.

Et avrivningsbrudd er et lukket brudd der en bit av benet er brekt av som følge av en plutselig, kraftig sammentrekning i en muskel. Denne typen brudd er vanlig blant yngre idrettsutøvere og kan forekomme når musklene ikke er godt nok uttøyd før aktivitet. Denne typen brudd kan også skyldes en skade.

Et sammentrykt brudd er ganske likt et kompresjonsbrudd, men det opptrer i det samme benet. Det er et lukket brudd som oppstår når et trykk virker mot begge endene på et ben og får det til å splintre opp i to stykker som er flettet inn i hverandre. Denne bruddtypen er vanlig ved fall og bilulykker.

Alle brudd må tas alvorlig. Hvis du mistenker at du har brukket et ben, bør du søke medisinsk hjelp snarlig.

Vil du vite mer?