Video

Fremre korsbåndskade

Det fremre korsbåndet befinner seg midt inne i kneet sammen med det bakre korsbåndet. Disse leddbåndene, som kalles ligamenter på fagspråket, er sterkt festet til lårbeinet, femur, og skinnbeinet, tibia, og krysser hverandre inne i kneet, noe som hindrer at leddet forskyver seg for mye fremover eller bakover.

Skader på fremre korsbånd skyldes vanligvis idrettsskader. Men en rift, en overstrekning eller et overrevet korsbånd kan også skyldes gjentatte fysiske belastninger, for eksempel gjennom stadige rotasjoner og vridninger av kneet. En fremre korsbåndskade vil vanligvis forårsake hevelse, stivhet og smerte. I mange tilfeller kan man høre en ”poppe-lyd” idet skaden skjer.