Video

Innsetting av kunstig hofteledd

Skjelettet er kroppens reisverk og beskytter dessuten de indre organer. Hofteleddet bærer det meste av kroppsvekten. Etter som en person eldes, blir benene tynnere og skjørere, noe som øker risikoen for skade.

Hofteleddene er lokalisert til bekkenet. Det forbinder kroppen (torso) med bena og støtter opp under vekten av overkroppen. Beinene i bekkenet – pubis, ischium og ileum – danner et kuleledd med lårbenet, femur, kroppens lengste ben. Skader og aldersslitasje kan ødelegge leddet, noe som øker risikoen for lårhalsbrudd og hoftebrudd. Et hofteleddsbrudd vil i de fleste tilfeller repareres med innsetting av et kunstig hofteledd.

Under operasjonen med innsetting av nytt hofteledd, renskes hofteskålen for all brusk og slitasjeforandringer. En plastikkopp plasseres i den forstørrede hofteskålen. Toppen av lårbenet fjernes og en metallkule festes på toppen av benet. Metallkulen er festet til en kort metallstamme som tres inn i margen til lårbeinet for å sikre stabilitet til protesen.

Eldre pasienter og pasienter med benskjørhet har økt risiko for hofteleddsbrudd og kan trenge hofteleddsoperasjon. Det er flere mulige komplikasjoner forbundet med denne prosedyren som bør diskuteres med legen før operasjonen.

Vil du vite mer?