Video

Lumbal kirurgi

Ryggen består av 33 ryggvirvler som beskytter ryggmargen og sikrer stabilitet til kroppen (torso). Den nedre delen av ryggen betegnes lumbalryggen eller korsryggen. Dette området består av fem virvler som er de største i hele ryggsøylen.

Skader mot korsryggen er de vanligste ryggskadene fordi dette er det området i ryggen som må bære den største tyngden og der de fleste bevegelsene skjer. En kraftig skade eller gjentatte små skader kan ødelegge delene i korsryggen.

Det finnes en rekke tiltak som kan lindre ryggsmerter. Når alle konservative metoder har vært mislykket, kan det noen ganger være aktuelt med ryggkirurgi. Eksempler på ulike typer kirurgi i korsryggen er bentransplantasjon, fjerning av mellomvirvelskive (lumbal laminektomi) og avstiving av ryggen (lumbal fusjon).

Mange pasienter vil oppleve umiddelbar bedring etter kirurgi, men mange måneder med rehabilitering behøves for å få full effekt av operasjonen.