Video

Osteosarkom

Skjelettsystemet er kroppens reisverk, og det beskytter også indre organer. Ben vokser og fornyer seg på en måte som betegnes remodellering. Under remodelleringen vil benceller som kalles osteoklaster spise opp eller resorbere benvev. Osteoblaster, en annen type benceller, legger til nytt ben i de hullene som osteoklastene har skapt. Benvevet skiftes altså ut over tid.

Osteosarkom er en type benkreft som oppstår når osteoblaster omdannes til kreftceller, osteoblastene muterer. Disse kreftcellene fortsetter å dele seg med en økende hastighet og danner en svulst. Svulstene oppstår som regel i vekstplaten, eller metafysen, en bred del av benet som vokser i barndommen.

Osteosarkom kan oppstå i ethvert ben i kroppen. Men oftest dannes en slik svulst i lårbenet (femur), leggbenet (tibia) eller overarmsbenet (humerus). De vanligste symptomene på osteosarkom er smerte og hevelse på svulststedet.

Osteosarkom rammer oftest barn og ungdom i alderen 10 til 20 år i forbindelse med vekstspurten i puberteten. Gutter og personer av afrikansk herkomst har økt risiko for å utvikle osteosarkom. Tidligere strålebehandling eller visse arvelige faktorer øker også risikoen. Behandlingen består vanligvis i kjemoterapi og kirurgi.