Video

Ryggundersøkelser

Nøyaktig diagnose av et ryggproblem er avgjørende for riktig medisinsk behandling. En lege vil analysere pasientens sykehistorie og utføre en omfattende fysisk undersøkelse. I tillegg kan en rekke andre diagnostiske tester være aktuelle.

Et røntgenbilde fremstiller bilder av den benete ryggsøylen ved hjelp av radioaktivt materiale. En MR-undersøkelse benytter magnetisk strøm og radiobølger for å fremstille todimensjonale bilder av bløtvevs-anatomien. En CT-undersøkelse bruker røntgenstråler til å lage tverrsnittsbilder av både ben og noe bløtvev.

Et myelogram er en røntgenundersøkelse av ryggmargskanalen og nerverøttene der det brukes kontrastvæske. Benscintegrafi er en prosedyre som brukes til å skape bilder av skjelettanatomien ut fra utstrålingen fra radioaktivt materiale som er sprøytet inn i kroppen og som konsentreres i benvevet. EMG-undersøkelse brukes til å teste musklers respons på nervestimulering.

En fasettledd-blokade er en prosedyre der et bedøvelsesmiddel og et steroid sprøytes direkte inn i fasettleddet. Laboratorietester av innsamlede væsker, som blod, kan avdekke problemer som ikke fanges opp på annen måte. Spinalvæskeundersøkelse er en prosedyre der cerebrospinalvæske hentes ut fra ryggen til analyse. Et diskogram er en røntgenundersøkelse av mellomvirvelskivene ved hjelp av radioaktive fargestoffer. Når den eksakte årsaken til et problem er klargjort, er det enklere å bestemme behandlingen.

Vil du vite mer?