Video

Sammenkobling av to ryggvirvler (vertebral fusjon)

Ryggen består av 33 ryggvirvler eller vertebrae som støtter og beskytter overkroppen og ryggmargen. Skader i ryggen, som et skivebrokk, en unormal kurvatur i ryggen eller en ustabil rygg forårsaket av sykdom, kan kreve vertebral fusjon – en sammenkobling av to nabovirvler - for å minske smerter og bedre bevegelighet.

En metode for vertebral fusjon er å implantere små biter av ben fra hoftekammen mellom de skadede ryggvirvlene. De små benbitene vil vokse sammen med de eksisterende virvlene og danne ett solid ben.

Inntil de to ryggvirvlene er vokst sammen, må ryggen holdes immobil. Mange ganger settes det inn en metallstav for å holde ryggen avstivet. En utvendig korsett kan også brukes som støtte.

Etter en vertebral fusjon er det viktig å følge opp med fysioterapi. Pasienter som har gjennomgått vertebral fusjon, bør ikke forsøke å løfte noe tyngre enn 5 kg og bør ikke sette seg på huk eller vri seg før ryggen er fullstendig tilhelet. Risiko og komplikasjoner til inngrepet bør diskuteres inngående mellom lege og pasient før operasjonen.