Video

Slitasje i mellomvirvelskivene

Ryggsøylen består av 33 ryggvirvler som beskytter ryggmargen og sikrer stabilitet til kroppen. Mellom hver ryggvirvel er det en bindevevsmasse som utgjør mellomvirvelskiven. Mellomvirvelskivene virker som støtputer og sørger for å avdempe trykk og press på ryggsøylen både fra hverdagslige aktiviteter og kraftigere belastninger.

Mellomvirvelskiven består av to distinkte deler. En ytre, fast del som kalles annulus fibrosus, og som opprettholder formen til mellomvirvelskiven. En indre del kalt nucleus pulposus som består av mykt, svampaktig vev som gjør at skiven fungerer som en støtdemper. Over tid vil den normale aldringen svekke mellomvirvelskivene, minske deres vanninnhold og derved redusere deres evne til støtdemping forbundet med bevegelser i ryggen.

Skader på mellomvirvelskiven kan få skiven til å revne eller bule ut. Slike skader kan oppstå i mange situasjoner, men fysisk aktivitet synes heller å beskytte enn å være årsak til skiveskader. Sammenfall av en skive fører til at de to virvlene på hver side av skiven kommer nærmere hverandre, noe som øker risikoen for klem og trykk mot nerverøttene som går ut fra ryggmargen. Slikt trykk mot nerver i ryggen kan føre til perioder med lave ryggsmerter og smerter, nummenhet eller prikking nedover i bena eller ut i setet – avhengig av hvor i ryggen en nerve klemmes.