Video

Utskiftning av nedslitt mellomvirvelskive

Temaside om Korona

Alt du gjør i løpet av en dag, straks du har stått opp, avhenger av ryggsøylens evne til å bære kroppsvekten din. Over tid vil denne daglige belastningen og småskader summere seg opp og begynne å slite på mellomvirvelskivene i ryggsøylen din.

Etter som belastningen summerer seg opp, vil skivene (diskene) begynne å lide under slitasjen, de slites ned og kan bli årsak til lave ryggsmerter. Diskogene smerter er en betegnelse som spesialistene bruker når de refererer til smerter som skyldes en skadet mellomvirvelskive. En nedslitt skive kan forårsake smerte når den begynner å slites, og det finnes studier som viser at skiven selv kan bli smertefull. Bevegelser som fører til stress mot skiven, kan føre til lave ryggsmerter, men kan også føles som smerte som kommer fra setepartiet eller øvre del av låret.

Tilstanden kan lindres med et kirurgisk inngrep der den slitte skiven skiftes ut med en kunstig skive. Den skadete skiven erstattes med en kunstig metall- og polyetylenskive. Først fjernes den skadete skiven og endeflatene på de tilliggende ryggvirvlene rengjøres for rester. Ryggvirvlene holdes fra hverandre og metallendeplatene settes på plass og festes. Glidekjernen av polyetylen settes inn mellom endeplatene, og virvlene kan så slippes tilbake i normal posisjon. Trykket fra ryggsøylen fester endeplatene til benet og sikrer at glidekjernen holdes på plass. Det kontrolleres både av kirurgen og røntgen at protesen er korrekt posisjonert.

Vil du vite mer?