Video

Alzheimers sykdom

Den friske hjernen består av millioner av nerveceller som er forbundet med hverandre. Slike celler kalles nevroner. Nevroner kommuniserer vedvarende med hverandre ved å sende signaler gjennom fangarm-liknende forbindelser som vi kaller aksoner og dendritter.

Hjernen til en pasient med Alzheimers sykdom er ganske annerledes. Den velordnede, organiserte samordningen av nerveceller som vi finner i den friske hjernen, er nå rotet til med masse senile plakk og floker av nerveceller. Plakkene og flokene forstyrrer den normale aktiviteten mellom nevronene i et område av hjernen som er ansvarlig for vårt intellekt.

Alzheimers sykdom påvirker mennesker på ulike måter. Sykdommen utvikler seg langsomt helt fra starten av. Hukommelsestap, forvirring, desorientering og dårlig dømmekraft er noen få av symptomene på Alzheimers sykdom.

Vil du vite mer?