Video

Diabetisk nevropati

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Nervesystemet vårt består av et svært nettverk av spesialisert vev som inkluderer hjernen, ryggmargen og nerver som forbinder og kontrollerer alle organene i kroppen. Nervesystemet bidrar i kontrollen av alle kroppens funksjoner og reaksjoner i et miljø. Det gjøres gjennom en serie av elektriske impulser som passerer mellom nevroner, eller nerveceller, som forløper til og fra hjernen.

Disse nervene kan enten være autonome, sensoriske eller motoriske. Autonome nerver kontrollerer ikke-viljestyrte aktiviteter som hjerteslag og fordøyelse. Sensoriske nerver formidler til hjernen følelser som berøring, temperatur og smerte. Motoriske nerver transporterer beskjeder fra hjernen om at ulike muskler skal trekke seg sammen for å utføre en bevegelse.

Diabetes er en tilstand som skyldes for mye glukose eller blodsukker i blodet. Diabetisk nevropati er en tilstand som oppstår når det er forstyrrelse eller fysisk skade på nervesystemet som følge av denne økningen i blodsukkeret.

Økt blodsukker kan føre til innsnevring i de små blodårene som forsyner nervene. Disse skadete blodårene kan lekke forbindelser inn i nervene som skader dem, eller de klarer ikke å forsyne nerven med nok oksygen. Den ekstra glukosen kan utløse et angrep fra immunsystemet mot den hylsen som omgir nervetrådene og på den måten svekke eller skade impulsene som farer gjennom disse nervene.

Symptomene på diabetisk nevropati vil variere med hvilke nerver som er vesentlig skadet. Noen tegn kan være lavt blodtrykk, forstoppelse, smerte, nummenhet, tap av følesans og ukontrollerte bevegelser. Den beste forebyggingen eller behandlingen av denne tilstanden er en sunn livsstil og nøye kontroll av glukosenivåene.

Ved å ha kontroll over vekten, være aktiv, slutte å røyke og viktigst av alt – å sørge for å ha mest mulig normale blodsukkernivå – kan en pasient med diabetes redusere sine sjanser for å utvikle nevropati.

Vil di vite mer?