Video

Epilepsi

Epilepsi er en krampeforstyrrelse der det inntrer en plutselig, forbigående endring i hjernefunksjonen. Den friske hjernen er bygd opp av milliarder av nerveceller, nevroner, som er forbundet med hverandre. Disse cellene kommuniserer hele tiden med hverandre ved å sende signaler gjennom fangarm-liknende forbindelser kalt aksoner og dendritter.

Nevroner utløser normalt opptil 80 elektriske impulser per sekund. Under et epileptisk anfall utløses opptil 500 impulser per sekund. Epileptiske anfall kan føre til at vedkommende besvimer, får ufrivillige bevegelser i armer og ben, eller kan ha forstyrrede sanseopplevelser. Når impulsfrekvensen returnerer til det normale, opphører krampene og pasienten føler seg ofte svært sliten.

Det finnes mange ulike former for epilepsi, og behandlingen avhenger av korrekt diagnose. Epilepsi kan være en livslang tilstand som kan føre til alvorlige komplikasjoner. Personer med epilepsi må ha behandling og trenger oppfølging av lege.

Vil du vite mer?