Video

Migrene

Migrene er en hodepine som skriver seg fra blodårer inne i hodet. Hodepinen er vanligvis verst på sidene av hodet, men den kan også forekomme bare på den ene siden. Blodårene i hodet forsyner hodebunnen og hjernen med blod.

Migrene-hodepine oppstår når disse blodårene tøyes og strekker seg, noe som får blodårene til å vide seg ut og så raskt trekke seg sammen. Smertefibre i veggen til blodårene blir irriterte, og nervene som omgir blodårene, frigjør kjemikalier og sender på den måten smertesignaler til hjernen. Årsaken til migrene er uklar, men forskerne tror det har sammenheng med endringer i blodstrømmen og visse biokjemiske reaksjoner.

Migrene er en vanlig type kronisk hodepine. Klassisk migrene forutgås av en aura, som er en gruppe varselsymptomer som tyder på et kommende migreneanfall. Vanlig migrene har ingen aura. Migrene er vanlig blant kvinner, noe som kan ha sammenheng med hormonvekslinger knyttet til kvinnens menstruasjonssyklus.

Vedvarende, kraftig, tilbakevendende migrene som eventuelt også er ledsaget av andre symptomer, bør føre til at man søker råd hos lege. Forebyggende medisiner så vel som å unngå utløsende faktorer, kan redusere antall migreneanfall.

Vil du vite mer?