Video

Parkinsons sykdom

Hjernen er sammensatt av grå og hvit masse og består av millioner av nerveceller. Disse nervecellene, eller nevronene, kommuniserer med hverandre gjennom utskilling av kjemikalier kalt nevrotransmittere.

Når et nevron er stimulert, utskiller nevronet en nevrotransmitter som krysser over en smal spalte som kalles en synapse, og binder seg så til en mottaker, reseptor, på et nytt nevron. Slik videreføres signalet.

Parkinsons sykdom skyldes henfall av et område i hjernen som styrer muskelbevegelser, særlig gjelder det pigmenterte nevroner lokalisert i et område kalt substantia nigra i midtre del av hjernen. Ødeleggelsen av disse nevronene reduserer mengden dopamin, som er en type nevrotransmitter. Følgelig kan ikke nerver i dette området sende sine signaler til andre nerver for å påvirke bestemte kroppsbevegelser. Dette fører til skjelving, langsomme bevegelser, stivhet og balanseproblemer.

Vil du vite mer?