Video

Diabetisk nefropati

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Nyrene er et par små, bønneformede organer som er lokaliserte baktil i bukhulen på innsiden av de nederste ribbena. Selv om vi er født med et par nyrer, kan kroppen likevel fungere godt med kun én frisk nyre.

Nyrens funksjoner innebærer å balansere kroppens væskeinnhold, regulere blodtrykket og produksjonen av røde blodceller, og filtrere ut avfallsstoffer fra kroppen. Hver nyre er sammensatt av omkring en million filtreringsenheter som kalles nefroner. Hvert nefron inneholder nøster av små blodkar som kalles glomeruli. De halvt gjennomtrengelige glomeruli tillater vann og oppløselige avfallsstoffer fra blodet å passere gjennom en membran. De filtrerte avfallsstoffene transporteres så ut av kroppen i form av urin.

Diabetes er en tilstand med for høye mengder glukose, eller blodsukker, i blodstrømmen, noe som kan skade nyremembraner og føre til høyt blodtrykk, som ytterligere skader nyrene. Nyreskade med svekket nyrefunksjon på grunn av diabetes kalles diabetisk nefropati. Fordi nefronets glomerulærfilter ikke lenger virker, vil avfallsstoffer begynne å hope seg opp i kroppen når de egentlig skulle vært filtrert ut, og viktige blodproteiner som skulle vært beholdt i blodet, går tapt.

Symptomer på denne tilstanden opptrer ofte ikke før opptil 80 prosent av nyrene har blitt skadet. Når symptomene kommer, vil det være i form av hevelse i bena, slapphet, tap av matlyst, høyt blodtrykk, økt behov for å late vannet og økt tørste.

Når 85 til 90 prosent av nyrefunksjonen er tapt, brukes betegnelsen ”endestadiet av nyresvikt” og nyredialyse eller transplantasjon blir nødvendig. Mellom 10 og 20 prosent av alle med diabetes vil utvikle nefropati, men en sunn livsstil kan forsinke eller endog forhindre tilstanden. Det betyr regelmessige kontroller av blodsukker, å være aktiv, å holde blodtrykket innenfor et sunt område og å bevare en sunn vekt.

Vil du vite mer?