Video

Nyredialyse

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Nyrene er et par små, bønneformede organer som befinner seg baktil i buken mot ryggen og på innsiden av de nederste ribbena. Selv om vi er født med et par nyrer, kan kroppen likevel fungere godt med kun én frisk nyre.

Nyrenes funksjoner består i å filtrere ut avfallsstoffer fra blodet, balansere kroppens væskemengde, regulere blodtrykket og stimulere produksjonen av røde blodceller.

Sykdom, fødselsdefekter eller skader kan ødelegge nyrene og gjøre dem ute av stand til å fungere normalt. Når 85 til 90 prosent av nyrefunksjonen er gått tapt, sier legene at det foreligger nyresvikt i sluttfasen og det anbefales dialyse. Det finnes to typer dialyse, peritonealdialyse og hemodialyse.

Hemodialyse erstatter det arbeidet de skadete nyrene skulle ha utført, gjennom å filtrere blodet i en kunstig nyremaskin. Under hemodialysen passerer begrensede mengder blod gjennom et spesialfilter i dialysemaksinen, der avfallsstoffer og overskudd av væske fjernes fra blodet. Det rensede og filtrerte blodet returnerer så til kroppen. Før man kan utføre hemodialyse, må man ha tilgang til kroppens sirkulasjon. Det gjøres ved å anlegge en permanent såkalt arteriovenøs slynge - en forbindelse mellom en arterie og vene - gjennom et mindre kirurgisk inngrep.

Hemodialyse utføres vanligvis tre ganger i uken og kan brukes som en vedvarende behandling inntil nyrene gjenvinner sin funksjon eller inntil pasienten får utført nyretransplantasjon.

Vil du vite mer?