Video

Nyretransplantasjon

Nyrene er et par små, bønneformede organer som er lokalisert baktil i bukhulen mot ryggen, beskyttet av de nederste ribbena. Selv om vi er født med to nyrer, kan kroppen fortsatt fungere normalt med bare én frisk nyre.

Nyrens funksjoner består i å filtrere avfallsstoffer fra blodet, balansere kroppens væskeinnhold, regulere blodtrykket og produksjonen av røde blodlegemer.

Nyrene kan skades og være ute av stand til å fungere normalt som følge av nyresykdom, infeksjoner, ukontrollert høyt blodtrykk eller ved komplikasjoner til diabetes mellitus.

Hvis det oppstår nyresvikt, kan det bli aktuelt å anbefale nyretransplantasjon for å erstatte den skadede nyren med en frisk donor-nyre. Den donerte nyren kan komme fra en levende donoer eller fra en nettopp avdødd donor. Som ved enhver organtransplantasjon vil den som mottar nyren, trenge livslang behandling med medisiner som demper immunresponsen for å forhindre at kroppens immunsystem forkaster den transplanterte nyren.

En nyretransplantasjon er et stort inngrep, og det er viktig at pasienten får grundig informasjon om fordeler og ulemper med inngrepet.

På denne videoen kan det se ut som om den transplanterte nyren legges tilbake på plassen til den gamle nyren. Dette stemmer ikke. I virkeligheten vil den transplanterte nyren legges i bekkenet (lavere ned) og kobles på blodforsyning og urinleder.

Vil du vite mer?