Video

Nyreutløst høyt blodtrykk

Nyrene er et par små, bønneformede organer lokalisert bak mot ryggen i bukhulen og beskyttet av de nederste ribbena. Nyrenes funksjon er å filtrere avfallsstoffer i blodet, balansere kroppens væskeinnhold og regulere blodtrykket.

Normalt kommer blodet inn i nyrene via nyrearteriene som så forgrener seg i stadig mindre årer inntil de blir arterioler som fører frem til de filtrerende enhetene, glomeruli. Hvis nyrearterien blir forsnevret som følge av skade eller sykdom, en tilstand som kalles nyrearteriestenose, vil blodstrømmen til glomeruli bli redusert og de små arteriolene vil oppfatte det som et nedsatt blodtrykk.

Når det skjer, vil celler i arterioleveggene skille ut hormonet renin til blodstrømmen. Renin får arteriene til å trekke seg sammen – ikke bare i nyrene, men i hele kroppen – slik at kroppens blodtrykk øker. Nyreutløst høyt blodtrykk (renal hypertensjon) er en alvorlig medisinsk tilstand. Ubehandlet kan den føre til organskade, inkludert skade på hjertet og lungene.

Vil du vite mer?