Video

Urinveisinfeksjon

Urinveiene består av nyrene, urinlederne, urinblæren og urinrøret. Nyrene virker som et filter og fjerner avfallsstoffer fra blodet i form av urin. Urinlederne fører urinen fra nyrene til urinblæren, hvor den lagres og skilles ut av kroppen via urinrøret.

Normalt er urinen steril og fri for fremmede bakterier og virus. Imidlertid så kan bakterier komme inn i urinveiene via urinrøret og forårsake blærekatarr, eller urinveisinfeksjon, som er den vanligste betegnelsen.

Symptomer på urinveisinfeksjon er svie ved vannlating, hyppige vannlatinger med små mengder urin og eventuelt synlig blod i urinen.

Urinveisinfeksjoner er svært vanlige. Etter spedbarnsalderen forekommer urinveisinfeksjoner hyppigere blant jenter/kvinner fordi deres urinrør er kortere og nærmere endetarmen. Hvis en urinveisinfeksjon ikke oppdages og behandles tidlig, kan den spre seg fra urinrøret, til blæra, til nyrebekkenet og nyrene.