Video

Bihulebetennelse

Ved normalt åndedrett passerer luften gjennom nesen og ned i lungene. Inne i ansiktsskjelettet finnes luftlommer som kalles bihuler (sinuser). De fire viktigste bihulene som dreneres til nesen og halsen, benevnes på fagspråket frontale, maksillære, etmoidale og sfenoidale bihuler. En sjelden gang hender det at fremmedlegemer passerer flimmerhårene i nesen og kan komme inn i en av de fire bihulene.

Bihulene er også utstyrt med flimmerhår som skyver slim og partikler ut av bihulene. Bihulene dreneres ut i nesen gjennom små bihuleåpninger. Hvis flimmerhårene ikke klarer å skyve slimet gjennom åpningen, samler slimet seg inne i bihulene, blokkerer åpningen og forårsaker hevelse og betennelse i de hinnene som kler innsiden av bihulene – det foreligger da en bihulebetennelse.

Bihulebetennelse oppstår ofte etter en øvre luftveisinfeksjon eller allergisk reaksjon. Symptomer på bihulebetennelse er ansiktssmerter og –trykk, tett nese, mye snørr og smerter i tennene. Nesedråper kan være nyttige ved slike plager. Unntaksvis behøves antibiotika. Ved manglende bedring eller betydelige plager bør lege søkes.

Vil du vite mer?