Video

Hørselstap

Ved normal hørsel passerer lydbølger gjennom øregangen og treffer trommehinnen slik at den vibrerer. Trommehinnen er festet til tre små bein i mellomøret. Det siste beinet, stigbøylen (stapes), presser mot et væskefylt kammer i det indre øret, kalt koklea. Væskebevegelsene i koklea får følsomme hårceller i koklea til å bøye seg.

Når hårcellene bøyer seg, utløses et elektrisk signal som sendes til hjernen. Alder, sykdom, skade og gjentatte eksponeringer for høy lyd kan skade de ulike strukturene i øret og redusere hørselen.

Det er to spesifikke typer hørselstap: Mekanisk hørselstap, som skyldes et mekanisk problem i øregangen eller mellomøret som blokkerer overføringen av lyd. Nevrogent hørselstap, som skyldes skade i det indre øret, hørselsnerven eller ledningsbanene inn til hjernen. Nedsatt hørsel som følge av mekanisk hørselstap, kan ofte normaliseres når blokkeringen oppheves, mens nevrogene hørselstap er permanente.

Hørselstap