Video

Cochleaimplantat

Når lydbølger treffer øret, samles de i det traktformede ytreøret og ledes inn i mellomøret. Etter som lydbølgene passerer inn i mellomøret, treffer de trommehinnen som settes i bevegelse. Vibrasjonene i trommehinnen overføres til det væskefylte indre øret.

Det indre øret inneholder en viktig struktur som benevnes cochlea. Inne i cochlea setter lydvibrasjonene bittesmå hårceller som er festet til nervefibre, i bevegelse. På denne måten omdannes lydbølger til signaler som sendes til hjernen via hørselsnerven.

Sykdom, skade eller deformitet i cochleas hårceller er en vanlig årsak til hørselstap eller døvhet. Disse dårlig fungerende hårcellene kan sende uregelmessige eller uklare signaler til hørselsnerven, eller de sender ingen signaler i det hele tatt. Et instrument som kalles et cochlea-implantat, kan gjenskape hørsel ved å erstatte disse ødelagte strukturene med en ledning som implanteres i cochlea.

For å stimulere hørselen mottas lydbølgene først av en mikrofonenhet som henger over øremuslingen baktil. Lyden passerer så via en tynn ledning til en taleprosessor som ofte bæres under beltet. Denne prosessoren forsterker og filtrerer lyden før den omdannes til digitale signaler.

De digitale signalene sendes tilbake via den samme ledningen til en sender som er festet til hodet. Senderen sender ut radiosignaler til en mottaksenhet som er festet like under skalpen. Mottaksenheten stimulerer så den implanterte ledningen i cochlea, slik at cochlea kan sende klare signaler til hørselsnerven.

Selv om inngrepet påfører cochlea varige skader, så vil cochleaimplantatet gi en betydelig forbedring av hørselen selv hos mennesker som er helt døve. Det er flere mulige komplikasjoner forbundet med denne prosedyren som bør diskuteres med lege før operasjonen.

Vil du vite mer?