Video

Diabetisk retinopati

Ved normalt syn kommer lys inn i øyet gjennom hornhinnen, passerer så gjennom pupillen og linsen, og fokuseres på netthinnen. Netthinnen er en finmasket, lysfølsom hinne bakerst i øyet.

En person med diabetes kan utvikle skader på de små blodkarene som sørger for næring til netthinnen. Når blodkarene i netthinnen er skadet, kan de lekke, hovne opp og utvikle mange små forgreninger og utposninger. Denne skaden kan føre til diabetisk retinopati.

Personer med diabetisk retinopati kan oppleve svekket syn, blanke områder eller blendende lysflekker når de oppholder seg i sterkt lys. Etter som sykdommen utvikler seg, vil uklart syn, blanke områder og svarte flekker opptre. De svarte flekkene vil kunne flyte omkring i synsfeltet.

Ubehandlet vil diabetisk retinopati føre til blindhet. Det er derfor viktig at personer med diabetes går til regelmessige kontroller hos øyelege.

Vil du vite mer?