Video

Grønn stær (glaukom)

Inne i øyet er det to væskefylte kammer. Øyevæsken sørger for at trykket inne i øyet er konstant, noe som opprettholder formen på øyet. Væsken er klar og vandig fortil i øyet, i øyets fremre kammer. Det bakre kammeret er fylt med en tykk, geleliknende væske, som vi kaller glasslegemet.

Den klare og vandige væsken i fremre kammer produseres kontinuerlig og suges opp igjen etter som den flyter gjennom øyet. Væsken produseres nær linsen, flyter ut i øyets fremre kammer og dreneres så inn i blodet gjennom en kort dreneringskanal.

Grønn stær, eller glaukom, som er en vanlig årsak til blindhet, er en sykdom som forstyrrer dreneringen av den vandige øyevæsken, noe som fører til økt trykk inne i øyet. Det finnes flere typer og årsaker til glaukom. Ofte oppstår glaukom enten når det svampliknende nettverket som filtrerer øyevæsken blir tett og hindrer at væsken blir drenert, eller når regnbuehinnen i øyet dekker over dreneringskanalen.

I begge tilfeller medfører opphopningen av væske i øyet et økt trykk som presser mot bakre del av øyet og kan skade synsnerven. Denne nerven har ansvaret for å overføre bildene fra netthinnen til hjernen. Over tid vil det økte trykket føre til at det oppstår blinde flekker på netthinnen og endogtil total blindhet. Korrekt behandling kan stanse eller bremse denne sykdomsutviklingen, men den kan ikke gjenskape tapt syn.

Vil du vite mer?