Video

Skjeve hornhinner (astigmatisme)

Ved normalt syn kommer lys inn i øyet gjennom hornhinnen, passerer så gjennom pupillen og linsen, og fokuseres på et lite område på netthinnen baktil i øyet.

Astigmatisme skyldes en skjevhet i øyet der hornhinnen er mer oval og asymmetrisk enn den normale, runde formen. Denne deformiteten gjør at lyset fokuseres på punkter foran og/eller bak netthinnen i stedet for på selve netthinnen, noe som gjør at synsinntrykket blir uskarpt og forvrengt.

Mennesker med astigmatisme rapporterer ofte om hyppig hodepine eller såre øyne. Astigmatisme er en svært vanlig tilstand og den kan forekomme sammen med enten nærsynthet og langsynthet. Uklart eller forstyrret syn forårsaket av astigmatisme kan bedres ved hjelp av brilleglass eller kontaktlinser.

Vil du vite mer?