Video

ADHD

Attention deficit hyperactivity disorder, eller ADHD, er en vanlig forstyrrelse av atferd som følge av problemer i hjernen. Tilstanden forekommer både hos barn og voksne.

Noen forskere mener at årsaken til ADHD er en genetisk feil i visse nevrotransmittere. Hjernen er sammensatt av millioner av sammenflettede nerveceller kalt nevroner. For at en person skal kunne tenke, bevege seg eller føle, må disse nevronene kunne kommunisere med hverandre. Det gjør de ved å sende og motta kjemiske beskjeder kalt nevrotransmittere.

Når en nevrotransmitter er frigitt fra et nevron, passerer den over en smal spalte som kalles en synapse og binder seg til en reseptor på et annet nevron; på den måten videresendes signalet. Symptomer på tilstanden er impulsivitet, hyperaktivitet og manglende evne til å opprettholde konsentrasjon.

Nevrotransmittere som dopamin, hjelper til å regulere atferd. Uten dopamain vil nevroner i fremre del av hjernebarken, som er ansvarlig for oppmerksomhet, ikke kommunisere godt nok. Det er også bevis for at nervereseptorer som gjenkjenner dopamin, fungerer utilfredsstillende ved ADHD.

Vil du vite mer?