Video

Depresjon

Hjernen er sammensatt av millioner av nerveceller som er forbundet med hverandre og som kalles nevroner. For at en person skal kunne tenke, bevege seg eller føle, må disse nevronene kommunisere med hverandre. Det gjør de ved å sende og motta kjemiske beskjeder kalt nevrotransmittere. Når en nevrotransmitter frigjøres fra et nevron, passerer den over en smal spalte kalt synapse og binder seg til en reseptor på et annet nevron, på den måten utbredes signalet.

Til forskjell fra å være bedrøvet eller endog føle sorg er depresjon en tilstand der en person opplever en overveldende og nedbrytende ulykkelighet. Mennesker som er deprimerte, kan ha vansker med å tenke klart og er ute av stand til å utføre normale funksjoner. De kan være uinteresserte i å spise, ute av stand til å sove, eller motsatt, at disse aktivitetene oppsluker dem helt. Deprimerte personer kan også ha tenkt på selvmord.

Selv om en depresjon kan være utløst av en emosjonell hendelse i en persons liv, så har reduserte nivå av en av nevrotransmitterne, serotonin, blitt knyttet til depresjonens biologi.

Det finnes mange former for depresjon. Derfor er det viktig at en deprimert person søker lege slik at diagnosen kan stilles med sikkerhet og riktig behandling kan bli foreskrevet.

Vil du vite mer?