Video

Beinscintigrafi

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Ryggen består av 33 virvler som beskytter ryggmargen og gir stabilitet til kroppen (torso). Den nedre delen av ryggen kalles lenderyggen. Denne delen av ryggen er oftest utsatt for ryggsmerter.

Som ledd i utredningen av lave ryggsmerter, hender det noen ganger at legen får utført en benscintigrafi – en nukleærmedisinsk undersøkelse - i håp om å fastsette årsaken til smertene. Dette er en test der et radioaktivt kjemisk stoff sprøytes i blodstrømmen. Kjemikaliet fester seg til områder der det er høy produksjon av nytt ben, noe som vanligvis indikerer en eller annen benskade. Et gammakamera brukes så til å påvise kjemikaliet i benvevet, og det skapes et digitalt bilde.

Benscintigrafi kan avsløre områder med infeksjon, bensvulster og brudd i ryggen. Etter at et problemområde er avdekket med scintigrafi, behøves mer spesifikke tester for å bestemme hvilken behandling som bør gis.