Video

Biopsi II

En biopsi er en prosedyre der en bit av vevet fjernes fra kroppen for å bli grundig undersøkt. En diagnose kan stilles når cellene blir undersøkt gjennom et mikroskop. Det er flere måter biopsiprøver kan tas på.

En punksjonsbiopsi brukes til å ta prøver av huden som inneholder hele hudtykkelsen. Et spesialinstrument kalt en punksjonsnål brukes til å lage et lite hull i huden. Dette hullet fungerer ganske likt med en småkake-form som skjærer ut et deigstykke; hudprøven inneholder alle hudens lag – epidermis, dermis og fett. En punksjonsbiopsi må lukkes med sting for at arrdannelsen skal bli minst mulig.

En annen type hudbiopsi er en høvlebiopsi. Ved denne prosedyren høvles av et svært tynt lag av huden med en skalpell og fjernes for gransking. Dette er den minst inngripende (invasive) typen biopsi og krever sjelden å måtte sys igjen.

Endoskopisk biopsi utføres under endoskopi. Endoskopi er en type prosedyre som gjør det mulig for legen å se inn i kroppen uten å måtte utføre en operasjon. Ved endoskopi føres et bøyelig rør med kamera og lyskilde inn i kroppen. Det kan beveges rundt for å gi bilder av organer og vev fra ulike posisjoner. Små sakser og koster som kan fjerne vevsprøver, kan også føres gjennom røret for å ta ut prøven.

Ved benmargsbiopsi brukes en lang nål til å fjerne celler fra benmargen. Etter først å ha satt lokalbedøvelse, føres en tykk, hul nål inn i benet. Hos voksne tas prøven vanligvis fra baksiden av hoftekammen. Når det er tatt ut nok benmarg, trekkes nålen ut.