Video

Røntgen

Hovedbudskapet i animasjonen er gyldig, men detaljer kan være utdatert etter produksjonsdato.

Røntgen-teknologien bruker høyenergistråler som kan passere gjennom alle typer kroppsvev, men i varierende grad, og kan fremstille bilder som er avgjørende for diagnose og behandling. Røntgenmaskinen er sammensatt av et røntgenrør som inneholder et par elektroder kalt en katode og en anode. Katoden frigjør energi ved hjelp av elektrisk strøm, på samme måten som en lyspære. Katodeenergien frigjøres i form av elektroner. Anoden, som er lokalisert i motsatt ende av røntgenrøret, er en skive laget av wolfram, et materiale som tiltrekker seg elektroner.

Når elektronene fra katoden kommer i kontakt med tungsten, frigjør de energi i form av fotoner. Disse sterkt energiserte fotonene ledes gjennom en blysylinder og en serie filter og skaper på den måten en røntgenstråle. Røntgenstrålen er en høyenergistråle som absorberes av tettere kroppsvev som ben.

Ved røntgenfotograferingen plasseres en radiografisk film bak pasienten, og pasienten er plassert mellom filmen og røntgenmaskinen. Røntgenmaskinen fokuserer så energistrålen mot et avgrenset område på pasientens kropp.

Når energistrålen fra røntgenmaskinen passerer gjennom pasientens kropp, når fotonene fra strålen filmen og utløser en kjemisk reaksjon: områdene der røntgenenergien passerer gjennom kroppen blir svart, mens områder der energi absorberes av ben blir hvite. Denne prosessen lager et radiografisk bilde, noe vi til vanlig omtaler som røntgenbilde.

Ny teknologi: Man benytter ikke lengre film som opptaksmedium ved røntgenfotografering, men forskjellige digitale medier som digitale bildeplater eller detektorer. Bildedanningsprosessen blir da ikke lengre en kjemisk prosess, men som oftest ved at fotonene og signalene til pixlene på nytt blir omdannet til lys som danner det ferdige bildet (noe forskjellige teknologi avhengig av type detektor).

Vil du vite mer?