Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

– Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag

Kvinner som i dag opplever plager ved overgangsalderen, blir alt for ofte feilbehandlet. Det mener en av landets fremste eksperter på menopause.

– Skepsisen mot hormonbehandling er i stor grad bygget på feil grunnlag, sier Inger Øverlie, spesialist i gynekologi og obstetrikk ved fertilitetsklinikken Medicus. Hun ønsker å se økt bruk av MHT (Menopausal hormonterapi).

Overgangsalderen, eller menopausen, kan føre med seg flere midlertidige plager. For mange kvinner kommer noen av symptomene som en stor overraskelse.

– De vanligste plagene er uregelmessige menstruasjoner og hetetokter. Det er også normalt å oppleve dårlig søvn, både på grunn av hetetokter og nattesvette, men også som symptom i seg selv, sier spesialisten. 

Overgangsalder og hormonbehandling: Bestill brosjyre eller book informasjonsmøte her

– Blir feilbehandlet

I sin doktoravhandling skrev Øverlie om overgangsalder, hormonendringer og subjektive plager. Der kom det klart frem at det er vanlig også å oppleve psykisk påvirkning.

– Noen blir nedstemt, og en god del får angstsymptomer de aldri før har hatt. Mange kvinner oppgir at de ikke kjenner seg selv igjen. Denne siden ved menopausen er mindre kjent, og det kommer gjerne overraskende på både den det gjelder og legen deres, sier Øverlie.

Hun er bekymret for at dette bærer med seg en stor grad av feilbehandling. Kvinner får behandling med antidepressiva og innsovningstabletter, i stedet for å ta problemet ved roten.

– I de aller fleste tilfeller er det tryggere og mer effektivt å sette dem på MHT. Det er østrogenmangelen som er årsaken, slår hun fast. 


Hormonbehandling: Klikk her for mer informasjon!

WHI-studiens spøkelse

Mye av årsaken til dagens tilbakeholdne bruk av hormonbehandling kan spores tilbake til en studie fra tidlig 2000-tall. Den konkluderte med at MHT økte risikoen for hjerte- og karsykdommer, blodpropp og brystkreft.

– Dette lagde jo sjokkbølger verden over. Det var krigstyper i alle aviser, og 90 prosent av kvinner sluttet nærmest på dagen. I nesten 20 år har denne studien ligget som en svøpe rundt oss, forteller Øverlie.

Det var bare ett problem: Studien hadde enorme svakheter. I dag er konklusjonene tilbakevist, uten at det har gitt de samme tabloide overskriftene. Varsellampene blinker fremdeles svakt i bakhodet til både pasienter og leger.

– Deltakerne i studien fikk behandlingen altfor sent. Gjennomsnittsalderen var 63 år, så mange var jo allerede gamle og hadde etablert hjerte- og karsykdom. Setter du kvinner på MHT tidlig i overgangsalderen, så har det faktisk en beskyttende effekt på hjerte/kar og blodpropp. Gynekologer har fått med seg dette, men WHI-studien går fremdeles igjen i veggene hos mange fastleger, sier hun. 

– Det går over

80–85 % av alle kvinner har hetetokter i varierende grad. Øverlie presiserer selvsagt at ikke alle behøver hormoner, men at det er trygt – og effektivt.

– Unntaket er dersom du har hatt hormonsensitiv brystkreft. Men generelt sier vi det samme vi sa på 90-tallet: Dette er en behandling som er både gunstig og trygg inntil 10 år etter menopause.

Og til alle som går gjennom overgangsalderen, har Øverlie oppløftende ord: Det går over.

– Noen tror at dette markerer slutten på livet, men det gjør det jo ikke! Det er tøft når det står på, men symptomene forsvinner på et tidspunkt. Det er ikke sånn at du endrer personlighet, sier hun og avslutter:

– Du blir deg selv igjen.

Diagnose av perimenopause og menopause

Symptomer knyttet til perimenopause og menopause er mange og svært ulike i hyppighet, og intensitet varierer fra kvinne til kvinne.1 Potensielt kan de ha en sterk påvirkning på en kvinnes livskvalitet, inkludert psykisk helse, forhold, karriere og hobbyer.1

Diagnostisering av perimenopause (tidlig fase i overgangsalder) baseres på alder og tilstedeværelse av vasomotoriske symptomer (hetetokter, nattesvette) og uregelmessig menstruasjon.1 Menopause defineres som opphør av menstruasjon og bestemmes retrospektivt, 12 måneder etter siste menstruasjon.1

Noen ganske plagsomme symptomer er lite kjent og kan oppstå uventet, og føre til en forsinket diagnose.2 De omfatter blant annet hukommelses- og konsentrasjonsforstyrrelser, stivhet i ledd og muskelsmerter.2

Fordeler ved tidlig behandling

Det er viktig å diagnostisere overgangsalder/menopause ettersom eventuelle psykiske plager kan reduseres hvis hormonbehandling starter i perimenopausen.3 Tidlig diagnostisering av overgangsalder gir mulighet for rett behandling til rett tid, og vil gi langsiktige helsefordeler og økt livskvalitet.3 Dessuten kan man se en redusert risiko for koronare hjertesykdommer og benfrakturer under behandling, og som avtar etter behandlingsslutt.1 MHT er en svært effektiv behandling for vasomotoriske symptomer og sekundært, forebygging av osteoporose.1,3-5


Overgangsalder og hormonbehandling: Bestill brosjyre eller book informasjonsmøte her

 

 


Menopausal hormonterapi (MHT) 
– NYLIGE EFFEKTDATA


Risiko og fordeler ved MHT varierer avhengig av alder og fase i overgangsalderen.1,6 For kvinner yngre enn 60 år eller kortere enn 10 år etter menopause, er nytte/risiko fordelaktig for MHT. MHT oppleves fordelaktig for mange kvinner.1,6 MHT bør ikke forskrives til kvinner over 70 år.
MHT er ikke relatert til økt mortalitet hos postmenopausale kvinner- eller kardiovaskulær død eller død av kreftsykdommer, viste en 18 års kumulativ oppfølging.7

Fordeler ved MHT er både kortsiktige og langsiktige:

 • MHT er den mest effektive behandling for kvinner med vasomotoriske symptomer.5
 • MHT er effektiv behandling mot urogenitale symptomer.5
 • MHT reduserer postmenopausalt beintap.5
 • MHT kan bedre nedstemthet i overgangsalderen.5
 • MHT kan redusere risikoen for hjerte-karsykdommer hos kvinner yngre enn 60 år eller kortere enn 10 år etter menopause.1,5
 • Plager som ledd og muskelsmerter, humørsvingninger, søvnforstyrrelser og seksuell dysfunksjon kan også forbedres med MHT.1
 • MHT forbedrer livskvaliteten og reduserer vasomotoriske symptomer, spesielt for kvinner som starter behandling før fylte 60 år og innen 10 år etter menopause.1,3,8 


Menopausal hormonterapi (MHT) 
– NYLIGE SIKKERHETSDATA


Behandling med MHT skal individualiseres for å redusere
bivirkninger:1
 • MHT er ikke indisert for kvinner over 70 år.1
 • Overvektige kvinner som har disponerende faktorer for venøs tromboembolisme (røykere, venøs tromboembolisme i familien, hypertensjon, osv.) bør vurderes nøye før evt. MHT behandling.1

* alle felt i skjemaet er obligatorisk

Bestill brosjyre eller et møte med oss:

 
 
Vilkår for bryk av personlige data

Som datainnsamler, vil vi (Mylan Healthcare Norge AS, PB 194, 1383 Asker) samle inn, behandle og bruke dine personopplysninger. I teksten nedenfor vil vi informere deg om hva dette innebærer.
 
Vær oppmerksom på at du ikke er forpliktet til å gi Mylan dine personopplysninger
 
1. Hvorfor samler vi inn dine personopplysninger?
- For å kunne markedsføre Mylans produkter og terapiområder via elektronisk kommunikasjon, for eksempel nyhetsbrev, sendt fysisk eller elektronisk.
 
2. Hvilken personlig informasjon samler vi inn om deg?
Mylan vil samle inn følgende personopplysninger fra deg: Navn, e-post, yrke og / eller tittel, arbeidsplass

3. Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger vil være tilgjengelige for et begrenset antall personer som trenger denne informasjon for å kunne bruke den i markedsføring, f.eks. ansatte innen markedsføring og salg i Mylan.
MYLAN bruker også tredjeparter, for eksempel databasesystemer for utsendelse av nyhetsbrev, CRM-systemer, etc. som også vil kunne se dine personopplysninger når det er nødvendig for å tilby sine tjenester til formålene som angitt ovenfor.

For å kunne tilby sine tjenester vil Mylan kanskje overføre dine personopplysninger til andre land enn landet der det opprinnelig ble samlet inn, inkludert til landene utenfor Det europeiske økonomiske området (EØS) og som ikke har den samme databeskyttelseloven som landet der du opprinnelig oppga dine personopplysninger.
I slike tilfeller sikrer MYLAN at slike overføringer blir utført i samsvar med gjeldene lover og regler for databeskyttelse. Dataoverføring til både andre MYLAN-enheter og tredjepartsleverandører utenfor EØS er sikret gjennom passende kontraktsmessige sikkerhetstiltak som EUs standardkontraksbestemmelser. Du kan be om og motta en kopi av slike dokumenter ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

4. Hvor lenge beholder Mylan dine personlige data?
Dine personopplysninger blir ikke beholdt lenger enn nødvendig for å utføre tjenestene de samlet inn for eller før du trekker tilbake ditt samtykke. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke og ber om sletting av dine personopplysninger, må du væreoppmerksom på at begrensede data må beholdes for å sikre at det ikke sendes ytterligere markedsføringsmateriell til deg. Uansett blir dine personopplysninger ikke lagret lenger enn tre (3) år fra den siste kontrakten vi hadde med deg.

5. Hva er dine personlige rettigheter angående vår behandling av personsopplysinger?
Du har rett til å trekke tilbake din samtykke, be om Mylan korrigerer eller sletter din personlige informasjon, begrenser behandlingen av dine personopplysninger, eller til å motsette deg slik behandling og dataportabilitet (dvs. be om dine personopplysninger i en strukturert, vanlig og maskinlesbart format)
For å utøve dine rettigheter, kontakt oss på dataprivacy@mylan.com

Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet.

Ved å gi oss din e-postadresse samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger for de angitte formålene.

Kilder

Referanser

 1. Baber RJ, Panay N, Fenton A; IMS Writing Group. 2016 IMS recommendations on women’s midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric 2016; 19(2):109-50. PubMed
 2. NHS Choices. 20 July 2016. https://www.nhs.uk/conditions/hormone- replacement-therapy-hrt/. Accessed 14 February 2018.
 3. Hodis HN, Collins P, Mack WJ, et al. The window of opportunity for coronary heart disease prevention with hormone therapy: past, present and future in perspective. Climacteric 2012; 15(3):217-28. PubMed
 4. De Villiers TJ, Pines A, Panay N, et al.; International Menopause Society Updated 2013 International Menopause Society recommendations on menopausal hormone therapy and preventive strategies for midlife health. Climacteric 2013; 16(3):316-37. PubMed
 5. Armeni E, Lambrinoudaki I, Ceausu I, et al. Maintaining postreproductive health: a care pathway from the European Menopause and Andropause Society (EMAS). Maturitas 2016; 89:63-72. PubMed
 6. The NAMS 2017 Hormone Therapy Position Statement Advisory Panel. Menopause 2017; 24(7):728-53. PubMed
 7. Manson JE, Aragaki AK, Rossouw JE, et al. Menopausal Hormone Therapy and Long-term All-Cause. and Cause-Specific Mortality. TheWomen’s Health Initiative Randomized Trials. JAMA 2017; 318(10):927-38. Journal of the American Medical Association
 8. Welton AJ, Vickers MR, Kim J, et al. Health related quality of life after combined hormone replacement therapy: randomised controlled trial. BMJ 2008; 337:550-3. British Medical Journal

 

FEM-2020-0490

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.