Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Mange vet ikke dette om langtidsvirkende prevensjon

Over ⅓ av alle norske kvinner som ber om abort, oppgir at de brukte prevensjon da de ble gravide. De fleste av dem benytter p-piller1. Kan langtidsprevensjon være en bedre løsning?

Brukerfeil ved p-pillebruk kan føre til uønsket graviditet og økt bruk av langtidsvirkende prevensjon er en viktig årsak til at aborttallene er redusert hos unge. Derfor ønsker norske helsemyndigheter at flere kvinner skal bruke langtidsvirkende prevensjon2. Men det er fortsatt behov for bedre rådgiving og informasjon.

pressebilde Jordmorforbundet.jpg

– Vi ser at aborttallene går ned. Jordmødre har fått utvidet rekvisisjonsrett og tilbyr unge et lavterskeltilbud på helsestasjonen der vi når mange. Det har ført til at flere unge jenter bruker langtidsvirkende prevensjon i stedet for p-piller. Det synes vi selvsagt er positivt.

Klikk her for å lese mer om hormonspiral.


Myter og manglende opplysning

Det kan være noen brukerutfordringer med p-piller, så langtidsvirkende prevensjon kan gi bedre beskyttelse mot uønsket graviditet, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

I dag får norske kvinner mellom 16 og 19 år gratis spiral eller p-stav. Kvinner som er 20-21, betaler bare deler av kostnaden selv. På sikt er også målet fra norske helsemyndigheter å utvide dette tilbudet ytterligere. En viktig årsak er at en stor del av kvinnene som ønsker abort, har opplevd prevensjonssvikt1.

– Som jordmødre ser vi at det generelt er mangelfull seksualundervisning der ute. Vi har et brennende ønske om å møte ungdommer og unge damer og lære dem om seksualitet og graviditet, men vi er dessverre en knapp ressurs for befolkningen når halvparten av kommunene står uten jordmortjeneste. Temaet burde vært en større del av skole- og samfunnsopplysningen, sier Schjelderup.

Hun peker blant annet på at det hersker flere myter om langtidsvirkende prevensjon i befolkningen.

– Mitt inntrykk er at unge jenter har fått med seg at langtidsvirkende prevensjon er fornuftig, og en god del har begynt å bruke det. Det er bra. Samtidig tror noen at de som ikke har født, ikke kan bruke spiral. Det er viktig å få frem at det ikke stemmer. Det er en fin prevensjonsmetode også for jenter som ikke har født, sier hun.

Klikk her for å lese mer om hvem hormonspiral passer for.

Mange fordeler

Det er flere fordeler ved langtidsvirkende prevensjon. De gir høy prevensjonseffekt – og du slipper å måtte huske å ta pille hver dag. Det reduserer risikoen for brukerfeil. Hormonspiraler og p-stav anses derfor som å gi bedre beskyttelse mot graviditet enn både kondomer og p-piller. I tillegg opplever mange at de får lite blødninger og mindre menstruasjonssmerter.

– Spiraler er en av de metodene som gir best beskyttelse mot uønsket graviditet og kan brukes av mange, uavhengig av alder og om de har født før. Hormonene virker dessuten i større grad lokalt og mindre systemisk3, forklarer Schjelderup.

Helsedirektoratet ønsker derfor at de langtidsvirkende, reversible prevensjonsmetodene blir mer anvendt i Norge. De er kostnadseffektive og fører til færre brukerfeil. Det gir bedre sikkerhet mot graviditet enn andre prevensjonsmetoder, som igjen vil føre til færre aborter.

– Samfunnet og befolkningen er tjent med å få større kunnskap om disse tingene. Her har vi jordmødre mye kompetanse, og mye å bidra med. Alle som har spørsmål om prevensjon og seksualitet, kan gjerne ta kontakt med oss!

Klikk her for å lese mer om hormonspiral.

 

Kilder

Referanser

  1. Strøm-Roum E, Lid J, Eskild E. Use of contraception among women whorequest first trimester pregnancy termination in Norway. Contraception 2016;94:181-186 PubMed
  2. https://www.fhi.no/nyheter/2018/noreg-har-farrast-tenaringsabortar-i-norden/#tre www.fhi.no
  3. Kyleena SPC avsnitt 5.1 oppdatert 10.2018

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.