Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Voltarol Emulgel (diklofenak)
- før du vurderer å ta piller

Nyere forskning viser at smerter fortsatt er et viktig helseproblem over hele verden. Norge er intet unntak. Nesten 9 av 10 nordmenn har opplevd kroppssmerter og hele 56% opplever regelmessige smerter hver uke1.

I flere tiår er ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) rutinemessig foreskrevet og brukt til behandling av milde til moderate smerter. Effekten deres er godt dokumentert, og den kliniske anvendeligheten er betydelig. NSAID-er er tilgjengelige i flere formater, både perorale og topikale. Peroral (systemisk) behandling påvirker hele kroppen, mens topikal behandling har en lokal smertelindrende effekt. Noen ganger kan det være lurt å prøve topikal NSAIDs medisin før du tar piller. Da kan Voltarol Emulgel være en relevant alternativ måte å begynne å behandle kroppssmerter på.

Perorale NSAIDs - et viktig behandlingsalternativ
som ikke passer for alle

NSAID er en gruppe medikamenter som virker ved å hemme enzymet COX-1
eller 2. Hvilket enzym som blir hemmet avgjør ofte de individuelle egenskapene til virkestoffet, men generelt kan man si at alle NSAIDs effektivt lindrer akutte smerter og undertrykker inflammatoriske prosesser. De er blant de mest brukte medisinene i verden, og mange mennesker har en relasjon til medisinene siden de er effektive og enkelt tilgjengelige2.

På den annen side tolereres perorale NSAIDs ikke like godt hos noen pasienter. Viktige risikofaktorer eller sykdommer som disponerer for bivirkninger inkluderer høy alder, hypertensjon, hjertesvikt, nyrefunksjonsforstyrrelser, tidligere magesår eller blødning og diabetes mellitus3,4. Perorale NSAIDs kan forårsake hypertensjon og økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger5. NSAIDs kan også øke risikoen for gastrointestinale bivirkninger2

Topikale NSAIDs - et skritt å vurdere før du tar tabletter

En peroral NSAID blir absorbert i magesekken (Voltarol OTC) eller i tarmene (Voltaren RX) og distribuert i hele kroppen via blodstrømmen, noe som gir opphav til betydelige plasmakonsentrasjoner av det aktive virkestoffet. Hvis du i stedet behandler smertene lokalt ved lokal administrering, trenger det aktive virkestoffet igjennom huden inn i det underliggende vevet, der det har sin lokale effekt. Bare en brøkdel av det aktive virkestoffet blir absorbert i blodstrømmen og plasmakonsentrasjonen holdes lav.

For personer med smertefulle tilstander som forstuinger, belastninger, sårhet i muskler og slitasjegikt gir aktuelle NSAIDs, som Voltarol Emulgel, et attraktivt førstevalg i behandlingen. Siden virkestoffet brukes lokalt på huden, kan den maksimale plasmakonsentrasjonen av det aktive virkestoffet holdes på et nivå som er 100 ganger lavere sammenlignet med systemisk behandling. Som en konsekvens er risikoen for bivirkninger og interaksjoner med andre medisiner veldig lav 6,7.

Skjermbilde 2019-09-04 kl. 12.22.18.png

100 ganger lavere
Ved topikal administrering holdes plasmanivåene av diklofenak seg på ett omtrent
100 ganger lavere nivå sammenlignet med systemisk behandling6. 

Voltarol Emugel har en unik formulering

Topikale NSAIDs består av et aktivt virkestoff (NSAID) oppløst i en formulering, en krem eller en emulgel som påføres huden på det smertefulle området. Det er den spesifikke sammensetningen av forskjellige virke- og hjelpestoffer og deres egenskaper som avgjør hvor mye av virkestoffet som vil trenge inn i huden. Effekten av ulike topikale behandlingsalternativer er derfor avhengig av deres eksakte formulering8.

Voltarol Emulgel er spesielt formulert for å sikre effektiv lindring fra smerter i kroppen. Diklofenak er et lite lipofilt molekyl med den høyeste in vitro transdermale penetrasjonen vs andre NSAIDs (ved ~ 0% ionisering), og dermed blir det absorbert i det underliggende dermis og subkutant vev når Voltaren Emulgel påføres lokalt 9,10.

 

GSK illustrasjon.png


Farmakologiske egenskaper som forklarer effektiviteten av Voltarol Emulgel:

• Lite molekyl
• Både vann og fettløselig
• Lav PH
• Formulering (emulgel) som letter hudinntrenging
• God evne til å binde seg til albumin
• Kort plasmahalveringstid 

Voltarol Emulgel har en påvist effekt

En nylig systematisk oppsummering utført av det høyt respekterte Cochrane Library, inkludert 61 studier og mer enn 8 000 pasienter, viser tydelig at topikale NSAID-er kan gi gode nivåer av smertelindring. Analyse av dataene demonstrerte at Voltarol Emulgel var signifikant mer effektiv enn placebo til behandling av akutte muskel- og skjelettsmerter. Antall behov for å behandle (NNT) var 1,8, noe som betyr at nesten 8 av 10 brukere kan forvente å oppnå smertelindring med Voltarol Emulgel sammenlignet med 2 av 10 for placebo. Samtidig er toleransen på samme nivå som for placebo 11

Ikke alle NSAID-er er like

Utfallet av Cochrane-analysen viser også at det er en viktig forskjell mellom forskjellige topikale NSAID-er når man behandler muskel- og skjelettsmerter. Når man så på NNT, viste Voltarol Emulgel seg å være betydelig bedre enn for eksempel ibuprofen gel. NNT for ibuprofen gel var 3,9 som skal sammenlignes med 1,8 for Voltarol Emulgel. For å si det på en annen måte, hvis du behandler 100 pasienter med Voltarol Emulgel og ytterligere 100 med ibuprofen gel, ville 78 pasienter på Voltarol Emulgel oppnå en betydelig klinisk fordel av behandlingen sammenlignet med 42 på ibuprofen gel. Forfatterne av oppsummering konkluderer med at den eksakte formuleringen (aktivt virkestoff pluss formuleringen) av det topikale smertestillende middelet er kritisk viktig for effekten11.

 

"Det er et tydelig budskap om at den nøyaktige formuleringen som er brukt er kritisk viktig ved akutte [smerte] -tilstander."11

 

 

78 vs 42.png

Flere pasienter med muskel- og leddsmerter som behandles med Voltarol Emulgel oppnår en betydelig klinisk fordel sammenlignet med ibuprofen gel.11

 

De fleste opplever smerter nå og da, og vi har alle forskjellige måter å takle det på. Det er derfor tilgjengeligheten av effektive og lett tilgjengelige alternativer for smertebehandling er så viktig, både fra pasient- og samfunnsøkonomiske perspektiver. NSAIDs har en viktig plass i behandlingsarsenalet for mange mennesker og tilstander, men for noen pasientgrupper er kanskje ikke peroral behandling det første valget.

Da kan topikal behandling med Voltarol Emulgel være et godt alternativ. Voltarol Emulgel er en effektiv behandling av muskel-skjelettsmerter og slitasjegikt. Det tolereres godt, med redusert risiko for systemiske bivirkninger og interaksjoner sammenlignet med peroral behandling.11 

Kilder 

Referanser

 1. GLOBAL PAIN INDEX, 2017, Edelman Intelligence, GSK.
 2. Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration. Lancet 2013; 382(9894): 769-79. PubMed
 3. Voltarol, SPC, Felleskatalogen.no
 4. Statens legemiddelverk. Nye anbefalinger for diklofenak. http://www.legemiddelverket.no/Nyheter/Bivirkninger/Sider/Nye-anbefalinger-for-diklofenak.aspx (Først publisert: 25. juni 2013).
 5. Bello AE, Holt RJ. Drug Saf 2014: 37(11): 897-902.
 6. Hagen M, Baker M. Curr Med Res Opin 2017; https://doi.org/10.1080/03007995. 2017.1352497.
 7. Pond SM, Tozer TN. Clin Pharmacokinet 1984;9:1–25.
 8. Hagen M, Baker M. Skin penetration and tissue permeation after topical administration 2017;33(9):1623-34. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03007995.2017.1352497
 9. Cordero et al. J Pharm Sci 1997;86(4):503-8. PubMed
 10. Müller et al. Clin Pharmacol Ther1997;62:293-9. PubMed
 11. Derry S, et al. Cochrane Database Syst Rev 2015: CD007402. Cochrane (DOI)


CHNOR/CHVOLT/0032/19

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.