Annonse fra 

 Annonsørartikkel

ARTROSE: Alternativ til smertestillende tabletter

Artrose kan være en smertefull tilstand, og mange velger derfor å lindre symptomene med smertestillende tabletter. Men visste du at det finnes et like effektivt alternativ?

Mange bruker NSAID-tabletter* ved behandling av artrose, men Legeforeningens retningslinjer peker på at langtidsbruk av tabletter kan gi alvorlige bivirkninger.1 Internasjonale retningslinjer anbefaler imidlertid bruk av topikale* NSAID-er (gel) i stedet for tabletter ved artrose i knær, hånd og fingre.2–4

*En NSAID er et anti-inflammatorisk medikament som ikke inneholder steroider.
*Topikal behandling betyr behandling på et spesifikt sted på kroppen.


Fordelaktig risikoprofil

Hvorfor gjør de det? Den viktigste årsaken er risikoprofilen. Siden bare en liten del av virkestoffet havner i blodomløpet, er risikoen for interaksjoner*, overdosering og bivirkninger liten.5

*Interaksjoner: Når to eller flere forskjellige medikamenter påvirker hverandre på en negativ måte.

For eldre og skrøpelige kan det også være enklere med påsmøring enn å huske på enda en tablett.

Tilsvarende virkning som tabletter

Men virker det? For en som plages med smerter, er det naturligvis viktigst at behandlingen faktisk har effekt. Og her er vitenskapen klar: For smerter ved artrose i knær, hånd og fingre gir gel god smertelindring.1

Bruksområdene begrenser seg heller ikke til artrose, og du kan bruke Voltarol til behandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing og forstrekking.5

Fordeler ved Voltarol

Gelen smøres forsiktig inn på det smertefulle området 3–4 ganger daglig.5 Voltarol har en spesiallaget kork som skal gjøre tuben lett å åpne for de som sliter med fingerartrose.

Den patenterte formuleringen består av halvparten gel og halvparten krem, som skal forhindre kliss ved påføring.

Du kan kjøpe 150g Voltarol på apoteket uten resept.

Referanser

  1. Den Norske Legeforening, 2009. Retningslinjer for smertelindring. https://www.legeforeningen.no/contentassets/6d9a7062741b4ef397e6868a31b88dc0/smertelindringshefte retningslinjer.pdf
  2. Kloppenburg M, Kroon FP, Blanco FJ, et al2018 update of the EULAR recommendations for the management of hand osteoarthritisAnnals of the Rheumatic Diseases 2019;78:16-24.
  3. Kolasinski, S.L., Neogi, T., Hochberg, M.C., Oatis, C., Guyatt, G., Block, J., Callahan, L., Copenhaver, C., Dodge, C., Felson, D., Gellar, K., Harvey, W.F., Hawker, G., Herzig, E., Kwoh, C.K., Nelson, A.E., Samuels, J., Scanzello, C., White, D., Wise, B., Altman, R.D., DiRenzo, D., Fontanarosa, J., Giradi, G., Ishimori, M., Misra, D., Shah, A.A., Shmagel, A.K., Thoma, L.M., Turgunbaev, M., Turner, A.S. and Reston, J. (2020), 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol, 72: 220-233. https://doi.org/10.1002/art.41142
  4. R.R. Bannuru, M.C. Osani, E.E. Vaysbrot, N.K. Arden, K. Bennell, S.M.A. Bierma-Zeinstra, V.B. Kraus, L.S. Lohmander, J.H. Abbott, M. Bhandari, F.J. Blanco, R. Espinosa, I.K. Haugen, J. Lin, L.A. Mandl, E. Moilanen, N. Nakamura, L. Snyder-Mackler, T. Trojian, M. Underwood, T.E. McAlindon, OARSI guidelines for the non-surgical management of knee, hip, and polyarticular osteoarthritis, Osteoarthritis and Cartilage, Volume 27, Issue 11, 2019, Pages 1578-1589, ISSN 1063-4584, https://doi.org/10.1016/j.joca.2019.06.011.
  5. Voltarol SPC 4.1– 5.2. 19.05.2021
  6. Derry S, Moore RA, Gaskell H, McIntyre M, Wiffen PJ. Topical NSAIDs for acute musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Jun 11;2015(6):CD007402. doi: 10.1002/14651858.CD007402.pub3. PMID: 26068955; PMCID: PMC6426435.

-------

Voltarol Forte gel (diklofenakdietylamin 23,2 mg/g). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn >14 år: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Voksne >18 år: Korttidsbehandling av milde til moderate smerter i fingre eller knær ved slitasjegikt (artrose). Pakkestørrelsene 100 g≥: Skal kun brukes av voksne over 18 år. Brukes ikke ved overfølsomhet mot diklofenak, acetylsalisylsyre eller andre NSAIDs. Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon. Brukes ikke av gravide eller ammende. Bør ikke brukes lengre enn 14 dager ved forstuing eller forstrekning og 21 dager ved artrosesmerter i fingre eller knær. Lege bør kontaktes dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 7 dager. Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk.

Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2022 GSK eller deres lisensgiver. www.voltarol.no.

Legemidlets navn/virkestoff:
Voltarol Forte 23,2 mg/g (2,32 %) gel, diklofenakdietylamin.

Bruksområde:
Voksne og barn fra 14 år: Milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning. Voksne over 18 år: Milde til moderate smerter i fingre eller knær i forbindelse med artrose.

Dosering:
Mengden gel som skal brukes ved hver applisering er avhengig av størrelsen på det smertefulle området: 2 gram til 4 gram gel (tilsvarende størrelsen på et kirsebær til en valnøtt) er tilstrekkelig til å behandle et område på 400-800 cm2.
Varigheten av behandlingen avhenger av indikasjon og klinisk respons. Gelen bør ikke brukes lengre enn 14 dager ved forstuing eller forstrekning, og ikke lengre enn 21 dager ved artrosesmerter i fingre eller knær, med mindre legen har anbefalt lengre behandlingstid.
Lege bør kontaktes dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 7 dager.

Administrasjonsmåte:
Kun for kutan bruk.

Forsiktighetsregler/advarsler:
Ved bruk på store hudområder i lengre perioder kan det ikke utelukkes at systemiske bivirkninger kan opptre. Legemidlet bør derfor brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon, så vel som ved aktivt ulcus pepticum (se preparatomtale for formuleringer av diklofenak til systemisk bruk). På grunn av økt risiko for systemiske bivirkninger skal forsiktighet utvises ved samtidig bruk av perorale NSAIDs.

Voltarol Forte 2,32 % skal bare appliseres på uskadet hud uten sykdomstegn; ikke på sår i huden eller åpne skader. Må ikke komme i kontakt med øyne eller slimhinner og må ikke svelges.

Behandlingen seponeres hvis hudutslett utvikles etter påføring av produktet.

Voltarol Forte 2,32 % kan brukes sammen med løstsittende bandasjer, men skal ikke brukes med en lufttett, tettsittende bandasje.

På grunn av risiko for fotosensitivitetsreaksjoner bør direkte sollys, også solarium, unngås på det behandlede området under behandlingstiden og i 2 uker deretter.

Henstilling til brukeren om å lese nøyaktig på pakningen og i pakningsvedlegg:
Lege bør kontaktes dersom symptomene forverres eller ikke bedres innen 7 dager. Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk.

PM-NO-VOLT-22-00019

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.