Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Paracetamol i forbindelse med opioidnedtrapping

Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) og Norsk forening for allmennmedisin (NFA) har nylig satt fokus på at mange norske leger er under betydelig press fra smertepasienter, som ønsker potente opioider som smertelindring. Men pasienter bør påminnes og informeres om, at opioider skal brukes i så liten utstrekning som mulig da det i verste fall også kan være livsfarlig medisin.

Mange pasienter har faktisk behov for å trappe ned etter en lengre opioidbehandling, da bivirkninger som forstoppelse, påvirkning av kognitive og endokrine funksjoner, utvikling av toleranse, avhengighet er vanlige - og i sjeldne tilfeller også økt følsomhet for smerte3. I tillegg har effekten på kroniske smerter vist seg å være beskjeden og ser ikke ut til å øke funksjonsnivået hos de kroniske pasientene1,4,5, og at en nedtrapping ser ut til både å redusere smertene og forbedre funksjonsnivå og helbredelsesrelatert livskvalitet6-9.

Men hvordan håndterer man så pasientenes smerter i forbindelse med nedtrapping av opioidbehandling?


Etter nedtrapping

Et alternativ til opioidbehandling kan være å anvende et legemiddel fra første trinn i WHOs smertetrapp, så som Panodil 1g, som inneholder paracetamol. Paracetamol er velegnet til smertelindring av lette til moderate smerter og har dessuten få bivirkninger. Derfor foretrekkes det ofte fremfor f.eks. acetylsalicylsyre, som kan gi risiko for blandt annet magesår.

 

Graf1.png

På grunn av paracetamols lave bivirkningsprofil er det et godt førstevalg til behandling av smerter. Det er selvfølgelig veldig forskjellig, hvordan ulike pasienter reagerer på de forskjellige typer legemidler, men det er generelt få bivirkninger ved paracetamol.

Panodil 1g virker i opp til fire timer10 og har også en filmdrasjering og en avlang form som gjør tabletten lett å svelge. Med en 1g tablett kan antallet tabletter reduseres for pasienten og sikre etterlevelse og dermed optimere smertelindringen.

Utover dette er det flere andre alternativer eller supplementer til medisinsk behandling.

For eksempel kan regulert fysisk aktivitet innvirke positivt på smerte og fysisk funksjon12. Mange pasienter opprettholder ikke et tilstrekkelig aktivitetsnivå, der noen smertepasienter utvikler angst for å bevege seg, mens andre stiller for store krav til seg selv, og her kan henvisning til fysioterapi være nyttig12.

Også en oppklarende samtale for å utrede eventuelle søvnproblemer, samt rådgivning til bedre søvn tross kroniske smerter, kan være en hjelp for mange pasienter12. Kroniske smertepasienter har ofte søvnproblemer, og dårlig søvn kan påvirke kroniske smerter i negativ retning 12, 13.

 

Graf2.png

 

 

Kilder

Referanser

 1. Sundhedsstyrelsen. Aftrapning af opiodier. Rationel Farmakoterapi (IRF), januar 2019. Af Jette Højsted, Gitte Krogh Madsen og Marie Lund.
 2. Sundhedsstyrelsen. Kortlægning af opioidforbruget i Danmark 2016.
 3. Højsted J, Sjøgren P. An update on the role of opioids in the management of chronic pain of nonmalignant origin. Curr Opin Anaesthesiol. 2007 Oct;20(5):451-5. Review.
 4. Busse JW, Craigie S, Juurlink DN et al. Guideline for opioid therapy and chronic noncancer pain. CMAJ 2017;189:E659-E666.
 5. Birke H, Ekholm O, Sjøgren P et al. Long-term opioid therapy in Denmark: a disappointing journey. Eur J Pain 2017;21:1516-27. PubMed
 6. Frank JW, Lovejoy TI, Becker WC et al. Patient outcomes in dose reduction or discontinuation of long-term opioid therapy: a systematic review. Ann Intern Med 2017;167:181-91. Annals of Internal Medicine
 7. Frank JW, Levy C, Matlock DD et al. Patients’ perspectives on tapering of chronic opioid therapy: a qualitative study. Pain Med 2016;17:1838-47. PubMed
 8. Huffman KL, Rush TE, Fan Y et al. Sustained improvements in pain, mood, function and opioid use post interdisciplinary pain rehabilitation in patients weaned from high and low dose chronic opioid therapy. Pain 2017;158:1380-94. PubMed
 9. Krumova EK, Bennemann P, Kindler D et al. Low pain intensity after opioid withdrawal as a first step of a comprehensive pain rehabilitation program predicts long-term nonuse of opioids in chronic noncancer pain. Clin J Pain 2013;29:760-9. PubMed
 10. Panodil 1 g (paracetamol) SPC.
 11. Geneen LJ, Moore RA, Clarke C, Martin D, Colvin LA, Smith BH. Physical activity and exercise for chronic pain in adults: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr; 2017(4): CD011279. Cochrane (DOI)
 12. Nina Bache. Håndering af komplekse benigne smerter i almen praksis. BestPractice februar 2019; 28-30.
 13. Finan PH, Goodin BR, Smith MT. The association of sleep and pain: an update and a path forward. J Pain. 2013 Dec;14(12):1539-52. Review.phys

 

CHNOR/CHPAN/0002/19

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.