Annonse fra 

 Annonsørartikkel     For helsepersonell

Røykeslutt: SLV anbefaler fortsatt nikotinholdige legemidler

Det er fortsatt stans i salget av reseptbelagt medisin med vareniklin. SLV opprettholder anbefalingen av nikotinholdige avvenningsmidler.1

Vareniklinmedisinen er ikke i salg på grunn av et risikoreduserende tiltak som produsenten har gjort i samarbeid med helsemyndighetene. SLV anbefaler fortsatt bruk av nikotinholdig medisin under mangelperioden for vareniklinmedisiner.1 Anbefalingen er midlertidig, og gjelder så lenge vareniklinmedisin ikke er i salg, og endrer ikke behandlingsretningslinjene på lengre sikt.

På Legemiddelverket.no skriver SLV at produsenten har stoppet salget av vareniklintabletter fordi det er funnet for høyt innhold av stoffet N-nitrosovareniklin. Videre skriver de at Legemiddelverket anbefaler leger å ikke starte opp behandling med vareniklin for nye pasienter inntil man vet mer om forsyningssituasjonen fremover.1

Legemiddelverket skriver at nikotinholdige legemidler som plaster og tyggegummi til røykeavvenning kan brukes i stedet for vareniklin under salgsstansen.1

Nasjonal faglig retningslinje for røykeavvenning slår fast at kombinasjonsbehandling har større effekt enn behandling med ett nikotinlegemiddel.2

En åpen, randomisert studie (n=1086) fant ingen forskjeller på grad av røykeslutt mellom vareniklin-tabletter og kombinasjonsbehandling med nikotinplaster og nikotintabletter.3


Kombinasjonsbehandling

Kombinasjonsbehandling innebærer å kombinere passiv og aktiv terapi; plaster og tyggegummi eller plaster og sugetabletter.4,5,6 Plasteret gir en jevn, passiv tilførsel av nikotin i 24 timer, mens tyggegummi/tablett har en mer aktiv effekt.4,5,6

Se den korte og informative videoen under (webinar om bruken av nikotinplaster).

Kombinasjonsbehandling er anbefalt av Helsedirektoratet, og i retningslinjen for røykeavvenning referer de til en Cochrane-summary fra 2012, basert på 150 randomiserte kliniske studier, som viste at nikotinlegemidler øker sjansen for å lykkes med å slutte å røyke med 50 til 70 prosent.7,8

Kombinasjonsterapi kan anbefales for personer som:2,3

• har sterk nikotinavhengighet

• ikke har klart å slutte å røyke med bare en variant av nikotinerstatning

• ønsker å redusere bruken av tyggegummi på grunn av lokale bivirkninger9

• røyker mer enn 20 sigaretter om dagen

• røyker innen 30 minutter etter at de har våknet om morgenen2

Nicotinells medikamenter for røykeavvenning

Nicotinells reseptfrie nikotinmedisiner er tilgjengelige som tyggegummi, sugetabletter og plaster.4,5,6

Du kan lese mer om dosering og varighet av behandlingen i Felleskatalogen:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/nicotinell-glaxosmithkline-consumer-healthcare-561960#dosering

NB: Kombinasjonsbehandling er bare indisert for Nicotinell nikotinplaster sammen med 2mg tyggegummi i Frukt-Lakris og Peppermyntesmak eller 1mg sugetablett. 

Referanser

1. https://legemiddelverket.no/nyheter/salgsstopp-for-champix-tabletter

2. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning/bruk-av-legemidler-til-roykeslutt/nikotinlegemidler

3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4824537/
Baker TB, Piper ME, Stein JH, et al. Effects of Nicotine Patch vs Varenicline vs Combination Nicotine Replacement Therapy on Smoking Cessation at 26 Weeks: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2016;315(4):371-379. doi:10.1001/jama.2015.19284

4. Nicotinell 7 mg/24 timer depotplaster, Nicotinell 14 mg/24 timer depotplaster, Nicotinell 21 mg/24 timer depotplaster. Produktresumé 2020-04-16

5. Nicotinell sugetabletter 1 mg. Produktresumé 2020-07-10

6. Nicotinell tyggegummi med Fruktsmak/Lakrissmak/Peppermyntesmak 2mg. Produktresumé 2021-06-07

7. Lindson N, et al. Different doses, durations and modes of delivery of nicotine
replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD013308.DOI: 10.1002/14651858.CD013308.

8. Stead LF, Perera R, Bullen C, Mant D, Hartmann-Boyce J, Cahill K, et al. Nicotine replacement therapy for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012;11:CD000146.

9. Combination treatment with Nicotinell patches and 2 mg Nicotinell gum in flavors Fruit, Liq or Mint

Nicotinell depotplaster/medisinsk tyggegummi/sugetabletter (nikotin). Reseptfrie legemidler. Indikasjoner: (pl): Hjelpemiddel ved røykeavvenning. (tg): Hjelpemiddel mot nikotinabstinens ved røykeavvenning og røykereduksjon. (st): Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke. Dosering: (pl): Dosering bør velges utifra brukerens nikoinavhengighet. Behandlingstiden er individuell og brukeren skal stoppe røyking helt under behandling. Frigir nikotin gjennom hele døgnet og påsettes ren, tørr og hårfri og sårfri hud. Plasteret må ikke settes på et hudområde som er rødt, skadet eller irritert. For å unngå lokal irritasjon i huden, bør man unngå å bruke samme hudområde i løpet av minst 7 dager. 24 timers bruk anbefales for å unngå røyksug om morgenen, men hvis ønskelig kan plasteret fjernes før leggetid. Behandling bør ikke pågå i mer enn 3 måneder. Det anbefales å søke rådgiving fra lege eller apotekspersonalet.(tg): Dosering bør velges basert på brukerens nikotinavehengighet, max 15 stk a 4 mg pr. dag eller 24 stk. a 2 mg pr. dag.

Behandlingstiden er individuell. Bruk utover 1 år anbefales ikke. Det anbefales å søke rådgivning fra lege eller apotek. Frigir nikotin ved tygging, hvorfor korrekt tyggeteknikk er viktig. (st): Dosering bør velges utifra brukerens nikoinavhengighet, max (1mg) 24 stk/dag. (2mg) 15 stk/dag. Behandlingstiden er individuell. Det anbefales å søke rådgivning fra lege eller apotek. Frigir nikotin ved suging, hvorfor korrekt sugeteknikk er viktig. Bivirkninger: Munnsår kan forekomme i forbindelse med røykestopp, men sammenhengen med nikotin er uklar. (pl): Vanlige: Søvnvansker, hodepine, svimmelhet, kvalme, kløe, erytem, hevelse. Øvrige bivirkninger: Se preparatomtale (SPC). (tg) og (st): Vanlige: Hodepine, svimmelhet, Gastrointestinale symptomer, irritasjon eller smerte i munn eller svelg, betennelse i munnslimhinnen. Visse symptomer kan skyldes abstinenssymptomer og for lav tilførsel av nikotin. Øvrige bivirkninger: Se preparatomtale (SPC). Overdosering: Symptomer som ligner på symptomer som ved overdreven røyking kan forekomme. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor innholdsstoffene.Interaksjoner: Røykestopp kan kreve justering av visse legemidler. Forsiktighetsregler: Må ikke brukes ved overfølsomhet overfor en av innholdsstoffene. Bør ikke brukes av barn under 18 år, samt under graviditet og amming uten legens anvisning. Forsiktighet utvises hos pasienter, som nylig har hatt hjerteanfall, slag, hjertesvikt, hjertestopp, hjertesykdommer, for høyt blodtrykk, sukkersyke, overaktiv skjoldbruskkjertel, overaktive binyrer, har alvorlig svekket nyre- og/eller leverfunksjon, krampe eller magesår, sår på tolvfingertarmen, betennelse i munn eller svelg, et betendt spiserør eller magesmerter. (tg): Inneholder sorbitol (E420) og bør derfor ikke brukes til pasienter med arvelig fruktoseintoleranse. Tyggegummi-basen inneholder butylhydroxytoluen (E321), som kan forårsake lokal irritasjon av slimhinnene. (pl): Forsiktighet skal utvises hos pasienter med kraftig rødme, kløe, utslett eller hevelse der hvor plasteret har vært festet, samt hos pasienter som har opplevd kramper. (st): Inneholder aspartam og må ikke brukes til pasienter med phenylketonouri (Følings sykdom). Inneholder maltitol (E965) og bør ikke brukes til pasienter med arvelig fruktoseintolerans. Maltitol kan gi en mild, lakserende virkning. Graviditet og amming: Må ikke brukes uten legens anvisning. Fordel og risiko bør overveies. Receptgruppe:Utleveringsgruppe F.Konsulter FK tekst eller preparatomtalen (SPC) for mer informasjon. Distribueres av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Danmark. Varemerker eies av eller er lisensiert til GSK konsernet. ©2021 GSK eller deres lisensgiver. www.nicotinell.no.

FLM SPC. 07.06.2021
Icemint, Spearmint, Tropical SPC. 11.06.2020
Sugetablett SPC. 07.10.2020
Plaster SPC. 16.04.2020

Dato: 11.08.2021.

PM-NO-NICOT-22-00005

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.