Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Ny foretrukket IL-17-hemmer av sykehusinnkjøp

Første behandling med selektiv binding til IL-17-reseptoren er nå førstevalg blant IL-17-hemmerne.

I årets anbud av medisiner mot inflammatoriske sykdommer i dermatologi, anbefales Kyntheum som førstevalg blant interleukinhemmere i behandlingen av psoriasis.1

– Det jeg vil legge mest vekt på ved Kyntheum, er den veldig raske effekten, og langtidseffekten, sier dermatolog Nils Jørgen Mørk.

– Kyntheum er rett og slett veldig effektiv. Mange pasienter som ikke har fått tilstrekkelig respons av anti-TNF-stoffene vil kunne oppleve rask og vesentlig bedring på Kyntheum, fortsetter Mørk.

– Vi snakker om veldig høye PASI-tall, der mange vil komme opp på PASI 100. Det vil si at de omtrent ikke vil ha en prikk på kroppen. Disse pasientene får nærmest et nytt liv.

Over halvparten oppnår PASI 100

Med Kyntheum kan mer enn halvparten av pasientene med moderat til alvorlig psoriasis oppnå PASI 100.2

I to identiske studier som ble kontrollert med placebo og ustekinumab, og som ble gjennomført med henholdsvis 1831 og 1881 pasienter, ble det vist at 41,6 % av Kyntheum-pasientene oppnådde PASI 100 etter 12 ukers behandling, og at mer enn 50 % oppnådde PASI 100 etter 52 ukers behandling.2

Bilde1.png

Etter 5 års oppfølging hadde ca. 60 % av Kyntheum-pasientene oppnådd fullstendig helbredelse (PASI 100) av sin psoriasis.3

Stor forskjell på PASI 90 og 100

For pasientene er det stor forskjell på opplevd livskvalitet om du har noe utbrudd av psoriasis og (tilnærmet) null utbrudd. Utbrudd og assosiert kløe er hemmende i hverdagen – også i klinisk betydning – også for pasienter som har oppnådd en relativt høy PASI-score lavere enn 100.4

Pasientene selv legger vekt på at å være symptomfri er viktig for dem.4 I det nasjonale programmet for psoriasis og helse i Tyskland fikk pasientene et bredt utvalg av spørsmål om behandlingsbehovet. Hensikten var å identifisere mulige fordeler ved behandlingen av psoriasis. Øverst på listen av ønsker kom «rask forbedring av huden» (94,2 % ) og «fullstendig helbredelse av huden» (93,3 % ).5

Høy komorbiditet

Det er som kjent høy komorbiditet knyttet til psoriasis, grunnet den underliggende inflammasjonen.6 Kjente komorbide tilstander er psoriasisartritt, metabolsk syndrom, Crohns sykdom, depresjon og kreft. Pasienter med alvorlig psoriasis kan ha økt risiko for hjerteinfarkt, og denne undergruppen av pasienter har en redusert forventet levealder.6

Tilstedeværelsen av komorbide sykdommer er assosiert med en økning i samtidig medisinering, hvorav noen kan forverre psoriasis; omvendt kan systemisk behandling av psoriasis med visse legemidler ha en effekt på de komorbide tilstandene.6

Langvarig effekt

Mørk understreker også den langvarige effekten med IL-17-hemmere:

– Anti-TNF-stoffene, som er førstevalg, kan også ha god effekt, men denne svekkes over tid. Vi ser ikke den samme svekkelsen av effekt med IL-17-hemmerne; der holder effekten seg omtrent like god over mange år.

Bilde2.png

Kyntheum er den første behandlingen der det skjer en selektiv binding til IL-17-reseptoren.7,8

Kyntheum bindes med høy affinitet til humant IL-17-reseptor A og blokkerer de biologiske aktivitetene hos alle de proinflammatoriske cytokinene IL-17A, IL-17F og IL-17A/F og IL-17C, og dermed hemmes betennelsen og de kliniske symptomene som er forbundet med psoriasis. Dette skiller seg fra andre IL-17-hemmere, som bare er rettet mot noen av cytokinene.8

 

Referanser

1. https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/TNF%20BIO%20gruppe%20uten%20biotilsvarende%20legemidler/
Anbefaling%202006%20ab%20TNF%20BIO%20Nord%20og%20S%C3%B8r%C3%98st.pdf

2. Warren RB, Hansen JB, Reich K, Paul C, Puig L. Complete clearance and psoriasis area and severity index response for brodalumab and ustekinumab in AMAGINE-2 and -3. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Jul 14. doi: 10.1111/jdv.16816. Online ahead of print.

3. Lebwohl MG, Blauvelt A, Menter A, Papp KA, Guenthner S, Pillai R, et al. Efficacy, Safety and Patient-Reported Outcomes in Patients with Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis Treated with Brodalumab for 5 Years in a Long-Term, Open-Label, Phase II Study. Am J Clon Dermatol. 2019;20(6):863-71. DOI: 10.1007/s40257-019-00466-2.

4. Blauvelt A, Wu JJ, Armstrong A et al. Importance of Complete Skin Clearance in Psoriasis as a Treatment Goal: Implications for Patient-Reported Outcomes. JDD. 2020;19(5):487-492. DOI: 10.36849/JDD.2020.4957

5. Yao CJ, Lebwohl MG. Onset of Action of Antipsoriatic Drugs for Moderate.to-Severe Plaque Psoriasis: An Update. J Drugs Dermatol. 2019 Mar 1;18(3):229-33. PMID: 30909325.

6. Aurangabadkar SJ. Comorbidities in psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2013 Jul;79 Suppl 7:S10-7.

7. Kyntheum SPC 22.07.2020.

8. Brembilla NC, Senra L, Boehncke WH. The IL-17 Family of Cytokikes in Psoriasis: IL-17A and Beyond. Front Immunol. 2018 Aug 2;9:1682. doi: 10.3389/fimmu.2018.01682.

 

MAT-43672

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.