Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Kosterstatninger som en del av fedmebehandling

Fedme er en kompleks sykdom som krever en individuelt tilpasset, strukturert og spesialisert behandling for å gi et langsiktig og varig resultat. Kosterstatninger hjelper pasienter med å gå ned i vekt og Modifast kosterstatninger kan brukes i ulike faser av fedmebehandlingen.

Hva er kosterstatninger?

Kosterstatninger er næringsmidler som er utviklet for vektreduksjon eller vektkontroll for å kunne erstatte all mat i en begrenset periode og dermed begrense energiinntaket samtidig som man kan sikre tilfredsstillende næringsinntak.

LCD-kosterstatninger (Low Calorie Diet – lavkaloridiett) gir mellom 800 og 1200 kcal per dag når alle dagens måltider erstattes. Modifast LCD-kosterstatninger gir med en ren diett totalt cirka 900 kcal med fire porsjonsposer. Kosterstatninger kan også brukes til å erstatte enkeltmåltider.

Kosterstatning brukes i tillegg til veiledning om kost med redusert energiinntak og kan fylle en viktig funksjon som et strukturert verktøy med godt dokumenterte effekter. Studier viser at kosterstatning gir større vektreduksjon enn energiredusert kost både på kort og lang sikt.1,2

Klikk her for mer informasjon om Modifast

Flere ulike behandlingsområder

De langsiktige medisinske gevinstene av LCD behandling er godt dokumentert i flere kliniske studier. Behandlingen gir pasientene et enkelt verktøy med tydelige rammer for å redusere vekten og å oppnå resultater raskt i begynnelsen. Det har vist seg at dette har stor betydning for varig motivasjon hos pasientene. En tydelig vektreduksjon i begynnelsen legger grunnlaget for gjennomføring av ytterligere endringer for å fremme og opprettholde vektreduksjon på sikt. En rask reduksjon av vekten virker også positivt på metabolske risikofaktorer kort tid etter at man begynner med dietten.3

En ren diett med Modifast bryter med negativ spiseatferd og reduserer eksponeringen for matvarer og fristelser samtidig som pasienten får et pusterom og mulighet til å reflektere over tidligere matvaner.4

 

Modifast produktbilder.jpg

Utvalg av Modifastsortimentet: potet og purresuppe, kaffeshake (shake finnes i flere smaker), pasta bolognese og sjokoladepudding.

Ikke-kirurgisk behandling

Behandling av fedme grad 2 med KMI > 30 kg/m2 bør skje strukturert med en klar behandlingsplan og målsetning. Råd om kost og sunne matvaner er sjelden nok til å oppnå et godt resultat, og derfor kan Modifast LCD-kosterstatninger være et verktøy som bør overveies.

Klikk her for mer informasjon om Modifast

Remisjon av diabetes type 2

En behandling med en innledende periode med kraftig redusert energiinntak ved hjelp av kosterstatning etterfulgt av mat som stabiliserer vekten, har sammenlignet med behandling med energiredusert kost en gunstig virkning på HbA1c i opptil 24 måneder og på remisjon av diabetes i opptil 12 måneder.5 Vektreduksjonen fører også til andre forbedringer i metabolske verdier som blodtrykk og blodfett.

Fedmeoperasjon

En ren diett med Modifast før en fedmeoperasjon vil i tillegg til å redusere vekten også redusere levervolumet, noe som forenkler inngrepet og reduserer risikoen for komplikasjoner.6 Den reduserte risikoen er forbundet med graden av vektreduksjon. Vanligvis ordineres ren LCD i 2–6 uker før operasjonen.7

I den første tiden etter operasjonen kan Modifast LCD-kosterstatninger styrke næringsinntaket, spesielt når det gjelder protein, og de anbefales som et supplement én til to ganger per dag, mens målet er å gå over til vanlige matvarer på sikt.

MicrosoftTeams-image (67).png

Fremgangsmåte

Før behandling med Modifast LCD-kosterstatninger bør det foretas en klinisk vurdering inkludert prøvetaking, og man bør samarbeide med pasienten om å legge en plan med realistiske mål på kort og lang sikt. Det anbefales et behandlingsopplegg på minst 12 måneder med regelmessig oppfølging.

Fedmebehandling med en ren Modifast-diett skjer i dag i helsevesenet i opptil 20 uker før gjeninnføring av vanlige matvarer. I gjeldende regelverk for kosterstatninger anbefales en maksimal lengde på åtte uker hvis en ren diett gjennomføres på egenhånd uten kontakt med helsevesenet.8

Forventet behandlingsresultat er 1–2 kg per uke i perioden med kun Modifast. Dette resultatet kan variere, blant annet avhengig av opprinnelig vekt, kjønn og evne til fysisk aktivitet.9

Gjeninnføring av vanlige måltider

En strukturert og trinnvis tilbakegang til vanlig mat anbefales for å oppnå fortsatt vektreduksjon eller stabil vekt. En gradvis gjeninnføring av måltider gir mulighet til å fokusere på endringsarbeidet for å etablere sunne matvaner når det gjelder porsjonsstørrelse, valg av matvarer og energiinnhold. Dette bør skje sammen med en ernæringsfysiolog, og regelmessige konsultasjoner er en viktig del av behandlingen.

I forbindelse med gjeninnføringen av vanlige matvarer vil vektreduksjonen gå langsommere. Ved økt inntak av glykogen samles det igjen opp væske i kroppen. Det er mulig å oppnå en fortsatt vektreduksjon forutsatt at det totale energiinntaket er mindre en forbruket. Vektplatåer, det vil si når vektreduksjonen stopper opp midlertidig, kan forekomme når som helst i løpet av all behandling av fedme.

Vektøkning

Hvis vekten øker etter avsluttet ren diett og gjeninnføring av vanlige måltider, kan man vurdere en ny ren diett med Modifast for å stoppe en negativ utvikling av vekten over tid. Det anbefales å få en ny vurdering hos en lege før man eventuelt begynner på en ny diett. Dessuten bør man ha kontakt med en ernæringsfysiolog for å fortsette med begrenset energiinntak ved gjeninnføring av vanlige måltider.

Klikk her for mer informasjon om Modifast
modifast inspirationsbild.jpg

----------

Fotokreditering: Fotograf Eva Malm - Odd brown bird Photography

Referanser

  1. Brown A, Dornhorst A, McGowan B, Omar O, Leeds AR, Taheri S, et al. Low-energy total diet replacement intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and obesity treated with insulin: a randomized trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1).
  2. Lean MEJ, Leslie WS, Barnes AC, Brosnahan N, Thom G, McCombie L, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(5):344-55.
  3. Unick JL, Beavers D, Jakicic JM, Kitabchi AE, Knowler WC, Wadden TA, et al. Effectiveness of lifestyle interventions for individuals with severe obesity and type 2 diabetes: results from the Look AHEAD trial. Diabetes Care. 2011;34(10):2152- 7.
  4. L. Gripeteg, J Torgerson, J Karlsson, Anna-Karin Lindroos. Prolonged refeeding improves weight maintenance after weight loss with very-low-energy diet. British Journal of Nutrition (2010)103;141-148.
  5. SBU. Mat vid diabetes. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 345. [2022-11-24]. Tilgjengelig på https://www.sbu.se/345
  6. Edholm et al. Changes in liver volume and body composition during 4 weeks of low calorie diet before laparoscopic gastric bypass. (2015) Edholm et al. Preoperative 4-week low-calorie diet reduces liver volume and intrahepatic fat, and facilitates laparoscopic gastric bypass in morbidly obese
  7. DRF. Kunskapsunderlag Stark inför bariatrisk kirurgi; 2018. Dietisternas riksförbund. [2022-11-24]. Tilgjengelig på https://drf.nu/wp-content/uploads/2021/01/Kunskapsunderlag-Bariatrisk-Kirurgi_2018-2.pdf
  8. (EU) 2017/1798 http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1798/oj
  9. Rössner S. et al. VLCD versus LCD in long-term treatment of obesity. International Journal of Obesity (1997) 21, 22–26

NO-MODI-2212-004

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.