Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Oppdaterte retningslinjer for individuell refusjon av fedmelegemidler

Pasienter med KMI ≥ 40 eller KMI ≥ 35 med tilleggslidelse kan nå få fedmelegemiddel på individuell refusjon. Via en enkel portal får legen direkte svar på søknaden.

Rett behandling gir varig vekttap

Basen i all fedmebehandling er kost, fysisk aktivitet og adferdsendring. Ved behov skal farmakologisk behandling legges til og i noen tilfeller er fedmekirurgi indisert.1

I dag finnes det tre godkjente fedmelegemidler i Norge; Mysimba, Xenical og Saxenda, som alle omfattes av de nye retningslinjene for individuell refusjon.

Allerede ved en vektnedgang på 5–10 prosent ses en rekke helserelaterte fordeler, deriblant en signifikant forbedring av risikofaktorer for hjerte/kar hendelser, såsom lavere blodtrykk, lavere HDL-kolesterol og blodsukker.2 Risikoen for diabetes og andre fedmerelaterte tilleggslidelser reduseres samtidig som lungefunksjonen og livskvaliteten forbedres.3-7 

LES MER: Hvordan prater man med pasienten om fedme?

Lavere KMI-grense gir flere pasienter mulighet til å få fedmelegemidlene refundert

Retningslinjene for individuell refusjon ble endret i begynnelsen av 2020. Da fikk flere pasienter mulighet til å få legemidlene refundert. Etter de nye retningslinjene kan pasienter med KMI ≥ 40 eller KMI ≥ 35 med en av i alt 29 tilleggssykdommer få legemidlene på individuell refusjon. Oppfyller fedmepasienten de nye kriteriene blir søknaden innvilget av HELFO uten at den må behandles av fagperson.

 

 

Illustrasjon 1.png

Retningslinjer for individuell refusjon av Mysimba og andre fedmelegemidler:8 

 • KMI ≥ 40
 • KMI ≥ 35 og < 40 og en tilleggslidelse som øker risikoen ved alvorlig fedmerelatert sykdom, som for eksempel deriblant hypertensjon, type 2-diabetes og obstruktiv søvnapné. På slutten av 2020 ble antallet tilleggslidelser utvidet til hele 28 sykdommer som gir grunnlag for refusjon! (Fullstendig informasjon om relaterte diagnoser for tilleggssykdom finner du på www.helsedirektoratet.no. Vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten, under Mysimba.)

LES MER: Hvorfor skal man behandle fedme?

Søknadsløsning for individuell refusjon

 • Du finner portalen på https://portal.helsedirektoratet.no. NB! Du må være koblet til NHN for at lenken skal være aktiv.
 • Du logger deg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Bank ID, Bank ID på mobil, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.
 • Allmennleger og privatpraktiserende avtalespesialister kan ta takst H1 (152 kr) for å fylle ut søknaden.

I søknadsløsningen vil lege og pasient få svar på søknaden umiddelbart. For pasienten medfører dette at hun/han kan hente ut medisinen og starte behandlingen rett etter legebesøket.

https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020

LES MER: Hvorfor kan ikke hver femte nordmann si stopp?

Mysimba Indikasjon:9*

Som tillegg til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne (≥18 år) med innledende kroppsmasseindeks (BMI/KMI) på ≥30 kg/m2 (fedme) eller ≥27-30 kg/m2 (overvekt) samt én eller flere vektrelaterte risikofaktorer (f.eks. diabetes type 2, dyslipidemi eller kontrollert hypertensjon). Behandlingen bør seponeres etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5% av innledende kroppsvekt.

 

illustrasjon 2.png

Mysimba – påvirker sultsenteret og belønningssystemet
Mysimba er en tablett mot fedme som via virkestoffene naltrekson og bupropion påvirker sultsenteret og belønningssystemet i hjernen.10,11,9* I tillegg til kalorifattig kost og økt fysisk aktivitet, kan dette lede til varig vekttap.12

 

For valg av rett pasient anbefales det å benytte sjekklisten for forskriving i Felleskatalogen.

For øvrige opplysninger om Mysimba se Felleskatalogen.

 

Mysimba (naltrekson/bupropion) er indisert som tillegg til et kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet i behandlingen av overvekt hos voksne pasienter (> 18 år) med en innledende kroppsmasseindeks (BMI) ≥ 30 kg/m2 (fedme) eller ≥ 27 kg/m2 til < 30 kg/m2 (overvekt) med nærvær av én eller flere vektrelaterte komorbiditeter (f.eks. type 2 diabetes, dyslipidemi eller kontrollert hypertensjon).

Behandlingen med Mysimba bør avbrytes etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5 % av sin innledende kroppsvekt (se preparatomtalens pkt. 5.1).

 

For ytterligere preparatomtale, se Felleskatalogen.

 

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens legemiddelverk. Meldeskjema ligger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

 

Kilder

Referanser

 1. Yumuk V, et al. European Guidelines for Obestity Management in Adults, Obes Facts 2015;8:402-24).
 2. Wing RR, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2011; 34:1481-1486. PubMed
 3. Courcoulas AP, et al. Weight change and health outcomes at 3 years after bariatric surgery among individuals with severe obesity. JAMA 2013;310(22): 2416-25. Journal of the American Medical Association
 4. Hassan MK, et al. Obesity and health-related quality of life: a cross-sectional analysis of the US population. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1227-32. PubMed
 5. Sarwer DB, et al. Quality of life, body image and sexual functioning in bariatric surgery patients. Eur Eat Disord Rev 2015;23(6):504-8. PubMed
 6. Held M, et al. Pulmonary and cardiac function in asymptomatic obese subjects and changes following a structured weight reduction program: a prospective observational study. PLoS One 2014;9(9):e107480. PubMed
 7. Hamman RF, et al. Effect of weight loss with lifestyle intervention on risk of diabetes. Diabetes Care 2006;29:2102-7. PubMed
 8. https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/kapittel-5-stonad-ved-helsetjenester/vedlegg-1-til--5-14-legemiddellisten/virkestoffer/naltrekson-og-bupropion
 9. Felleskatalogen.no* Den eksakte nevrokjemiske appetit-dempende effekten av naltrekson/bupropion er enda ikke helt klarlagt.
 10. Hollander P, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36:4022-9. PubMed
 11. Fujioka K, et al. The relationship between early weight loss and weight loss at 1 year with naltrexone ER/bupropion ER combination therapy.Int.J.Obesity 2016;40:1369-137 PubMed
 12. Greenway FL, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2010;376:595-605. PubMed
 13. https://www.helfo.no/om-helfo/digitale-tjenester-fra-helfo/ny-losning-for-individuell-soknad-om-stonad-pa-bla-resept-fra-2020

 

NO v2 202101

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.