Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Risiko ved insulinbehandling
hos eldre

Eldre med diabetes er mer disponert for hypoglykemi,
men har også nedsatt sensitivitet og færre symptomer.

Globale tall fra 2015 viste at ca. 20% av personer fra 65-79 år (94 millioner mennesker) hadde diabetes.1 Det er flere faktorer som påvirker behandlingen av diabetes blant eldre: Prevalensen av type 2-diabetes øker med alderen, grunnet redusert β-cellefunksjon og insulinresistens.2 I tillegg vet vi at eldre personer med diabetes er mer utsatt for hypoglykemier, ofte kombinert med nedsatt sensitivitet og færre symptomer på hypoglykemi enn yngre aldersgrupper.3, 4, 56

Med den økende andelen eldre i befolkningen3, blir effektiv behandling av diabetes som ikke øker risikoen for hypoglykemi stadig viktigere.

Behandlinger for å senke blodsukkeret hos personer med diabetes inkluderer flere klasser perorale medikamenter, samt injeksjonsbehandling som GLP-1 reseptoragonister, hurtigvirkende insuliner og basalinsuliner.

Når det er behov for behandling med insulin, er det nødvendig med en fin balanse mellom å oppnå glykemisk kontroll og å unngå hypoglykemi. Eldre personer med diabetes har oftere behov for insulinbehandling enn yngre og er mer disponert for hypoglykemi av flere grunner. Uregelmessig matinntak, manglende justering av insulindosen, redusert respons på motreguleringshormoner, lavere blodglukoseterskel for autonome symptomer og høyere blodglukoseterskel for kognitiv dysfunksjon, vil alle øke risikoen for alvorlige hypoglykemier.4, 5, 6, 7

Kognitiv svekkelse kan i seg selv øke risikoen på grunn av vansker med å følge opp behandlingen.8 I tillegg vil hyppige hypoglykemiske episoder som følge av nedsatt følsomhet, ytterligere senke terskelen for autonome symptomer, og øke risikoen for flere hypoglykemier.9

Hypoglykemier hos eldre er assosiert med økt insidens av akutte kardiovaskulære hendelser, nedsatt kognitiv funksjon, demens, sykehusinnleggelser og mortalitet.461011, 12, 13, 1415

De europeiske og amerikanske diabetesforeningene anbefaler bruk av langtidsvirkende basalinsulinanaloger ved behov for insulinbehandling i type 2-diabetes.16 Norske retningslinjer anerkjenner også nytten av de langtidsvirkende insulinanalogene – særlig ved nattlig hypoglykemi eller for kort virketid av NPH-insulin.17

Den amerikanske endokrinologiforeningen har nylig gitt ut en retningslinje for behandling av diabetes hos eldre.18 Denne anbefaler at behandlingsregimer for type 2-diabetes hos eldre mennesker skreddersys for å redusere risiko for hypoglykemi. I tillegg anbefaler de ved behov for insulinbehandling bruk av langtidsvirkende basalinsulinanaloger, for å redusere glykemisk variabilitet og risiko for hypoglykemiske episoder.

Kilder

Referanser

 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. http://www.diabetesatlas.org/ (13.10.2019)
 2. Helman A, Avrahami D, Klochendler A et al. Effects of ageing and senescence on pancreatic β-cell function. Diabetes Obes Metab. 2016;18 Suppl 1:58-62.
 3. WHO. Global Health and Aging. Oct 2011. https://www.who.int/ageing/publications/global_health/en/ (13.10.2019)
 4. Abdelhafiz AH, Rodríguez-Mañas L, Morley JE et al. Hypoglycemia in older people - a less well recognized risk factor for frailty. Aging Dis. 2015;6:156-167. PubMed
 5. Matyka K, Evans M, Lomas J et al. Altered hierarchy of protective responses against severe hypoglycemia in normal aging in healthy men. Diabetes Care. 1997;20:135-141. PubMed
 6. Kirkman MS, Briscoe VJ, Clark N et al. Diabetes in Older Adults. Diabetes Care. 2012;35:2650-2664. PubMed
 7. Dhaliwal R, Weinstock RS. Management of type 1 diabetes in older adults. Diabetes Spectr 2014;27:9–20
 8. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes–2017. Diabetes Care 2017;40(Suppl. 1):S1–S135
 9. Cryer PE. Mechanisms of hypoglycemia associated autonomic failure and its component syndromes in diabetes. Diabetes 2005;54: 3592–3601
 10. Sinclair A, Morley JE, Rodriguez-Manas L, et al. Diabetes mellitus in older people: position statement on behalf of the International Association of Gerontology and Geriatrics (IAGG), the European Diabetes Working Party for Older People (EDWPOP), and the International Task Force of Experts in Diabetes. J Am Med Dir Assoc 2012;13:497–502
 11. Whitmer RA, Karter AJ, Yaffe K, Quesenberry CP Jr., Selby JV. Hypoglycemic episodes and risk of dementia in older patients with type 2 diabetes mellitus. JAMA 2009;301:1565–1572
 12. Geller AI, Shehab N, Lovegrove MC, et al. National estimates of insulin-related hypoglycemia and errors leading to emergency department visits and hospitalizations. JAMA Intern Med 2014;174:678–686
 13. Kagansky N, Levy S,RimonE,et al.Hypoglycemia as a predictor of mortality in hospitalized elderly patients. Arch Intern Med 2003;163:1825–1829
 14. Majumdar SR, Hemmelgarn BR, Lin M, McBrien K, Manns BJ, Tonelli M. Hypoglycemia associated with hospitalization and adverse events in older people: population-based cohort study. Diabetes Care 2013;36:3585–3590
 15. StepkaM,Rogala H, Czyzyk A. Hypoglycemia: a major problem in the management of diabetes in the elderly. Aging (Milano) 1993;5:117–121
 16. Davies MJ, D'Alessio DA, Fradkin J et al. Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018 Dec;41(12):2669-2701. PubMed
 17. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for behandling av diabetes. www.helsedirektoratet.no/diabetes. Oppdatert desember 2018. (21.10.2019)
 18. LeRoith D, Biessels GJ, Braithwaite SS et al. Treatment of Diabetes in Older Adults: An Endocrine Society* Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab. 2019 May 1;104(5):1520-1574 PubMed

 

SANO.DIA.19.10.0301

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.