Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Mål for LDL-kolesterol senkes i nye retningslinjer

Nye europeiske retningslinjer gir anbefaling om hvordan man endrer lipidverdiene gjennom livsstil og medikamentell behandling for å redusere kardiovaskulær risiko.

Nye europeiske retningslinjer for behandling av dyslipidemi 1

European Society of Cardiology (ESC) publiserte på ESC Congress i Paris 2.september 2019 oppdaterte retningslinjer for behandling av dyslipidemi. Betydelig LDL-kolesterol reduksjon hos individer med høy risiko presiseres enda sterkere enn i tidligere retningslinjer. Det er sterke bevis for at høye LDL-verdier øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, og at reduksjon i LDL-nivåene reduserer denne risikoen. Retningslinjene viser til nye studier som bekrefter lavere risiko for nye kardiovaskulære hendelser jo mer LDL-nivået senkes – uten noen nedre grense for LDL-kolesterolet.

Nye behandlingsmål for blant annet pasienter med kardiovaskulær sykdom og for pasienter med diabetes er viktige endringer med stor betydning for mange norske pasienter og for norsk behandlingspraksis.

Nye behandlingsmål

En viktig endring fra de tidligere retningslinjene er at for pasienter med svært høy risiko, dvs. mer enn 10% risiko for å dø de neste 10 årene, er målet LDL-C< 1,4 mmol/l og minimum 50% reduksjon fra utgangsverdi. Tidligere var grensen for disse pasientene LDL-C < 1,8 mmol/l.

Figuren nedenfor viser behandlingsmål for LDL-kolesterol basert på pasientens estimerte risiko.

Skjermbilde 2019-09-10 kl. 09.43.17.png

Figuren er direkte oversatt fra ESC guidelines. SCORE: Systematic Coronary Risk Estimation. I Norge anbefales å benytte NORRISK2 for å estimere risiko i primærforebygging2

Anbefalt behandling for å senke LDL-C

Lavere behandlingsmål av LDL-kolesterolet har betydning for valg av behandling. Livsstilstintervensjon er første tiltak i all forebyggende behandling. Statin er førstevalg som medikamentell behandling. Dersom behandlingsmål ikke nås på høyeste tolererte dose statin anbefales tillegg av ezetimib. PCSK9-hemmere anbefales i tillegg til statin og ezetimib dersom behandlingsmål ikke nås hos pasienter med veldig høy risiko/sekundærprofylakse (se figur).


Link til de nye retningslinjene:
Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), European Heart Journal. (2/9-2019)

 

Kilder

Referanser

  1. Mach F, Baigent C, Catapano A et al. ESC Scientific Document Group, 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS), European Heart Journal (2019) 00, 1-78 , doi:10.1093/eurheartj/ehz455 DOI
  2. Helsedirektoratet. NORRISK2. Kalkulator for hjerterisiko. http://hjerterisiko.helsedirektoratet.no/ (09.09.2019)

 

SANO.ALI.19.09.0247

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.