Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Reise: Viktigheten av å forebygge denguefeber

Den globale forekomsten av dengue har åttedoblet seg de siste 20 årene. Denguefeber utgjør en risiko for alle reisende som besøker endemiske områder.

Qdenga▼ er en helt ny tetravalent reisevaksine (levende, svekket) godkjent for forebygging av denguefeber.

I desember 2022 godkjente EU-kommisjonen og Statens Legemiddelverk Takeda sin tetravalente vaksine Qdenga (TAK-003) for bruk hos personer 4 år eller eldre – uavhengig av tidligere eksponering for dengue. Vaksinen beskytter mot de 4 ulike typene denguevirus som finnes i verden.1

Qdenga er nå tilgjengelig i Norge for reisende til dengue-endemiske områder.

Hvert år reiser 26 millioner europeere til områder hvor det finnes denguefeber.2

– Denguefeber gir feber og muskelsmerter, og kan av og til gi et alvorlig sykdomsbilde med blødningsfeber og multiorgansvikt. Det er derfor gledelig at det nå finnes en vaksine som kan forebygge denguefeber både i den lokale befolkningen og for dem som reiser til dengue-endemiske områder, som Thailand, Karibien og Mellom-Amerika, sier Gunnar Hasle, overlege ved Kry Reiseklinikken.

– Sannsynligvis underrapportert

Den globale forekomsten av dengue har åttedoblet seg de siste 20 årene, og på grunn av klimaforandringer og urbanisering spås forekomsten å øke ytterligere.3 Denguefeber er ingen sjeldenhet blant europeiske reisende. I en europeisk studie fra 2019 hadde 92 av 765 hjemkomne reisende med feber denguefeber.4

– Forekomsten av denguefeber blant europeiske turister er sannsynligvis underrapportert. Det kommer blant annet av at mange av de reisende blir syke allerede i løpet av ferien, som gjør at de ofte ikke diagnostiseres. De blir dermed tilfeller som ikke plukkes opp i statistikken over reelle antall tilfeller.

– De som blir syke etter at de kommer hjem, lar ofte være å søke lege dersom de bare får milde symptomer. De tilfellene vi diagnostiserer i etterkant av en reise, har en tendens til å være noe mer alvorlige, sier Hasle.

Denguefeber – meldingspliktig siden 2012

Det har ikke vært noen klar økning i Norge de siste ti årene. MSIS-statistikken viser at det ble meldt få tilfeller i 20215, men da var det også få som reiste på grunn av coronapandemien.

Takeda dengufeber qdenga.png

Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), FHI. Det var 294 kvinner og 297 menn – de fleste mellom 20 og 40 år gamle.

– Regioner der denguefeber er vanlig er ofte populære reisemål blant norske turister. Denguefeber utgjør en risiko for alle reisende som besøker endemiske områder, både barn og voksne. EU-kommisjonens godkjenning av Qdenga gir håp om å minske den globale byrden av denguefeber, sier Markus Sköld, Medical Advisor, Takeda Pharma AB.

Fakta om dengue

Dengue er en myggbåren virussykdom som sprer seg raskt over hele verden. WHO nevner denguefeber blant ti trusler mot verdens folkehelse i en oversikt fra 2019.6

Dengue spres først og fremst av Aedes aegypti-mygg, og i noe mindre utstrekning av Aedes albopictus-mygg. Sykdommen forårsakes av en av fire serotyper av denguevirus, som hver og en kan forårsake denguefeber eller alvorlig denguefeber.

Forekomsten av spesifikke serotyper variere mellom ulike geografiske områder, årstider og over tid. Infeksjon med en serotype gir livslang immunitet, men kun mot den individuelle serotypen. Senere eksponering for en eller flere av de øvrige serotypene er forbundet med en økt risiko for alvorlig sykdom.

Fakta om Qdenga

Qdenga er en denguevaksine som er basert på et levende, svekket denguevirus av serotype 2. Denne utgjør den genetiske ryggraden i alle fire denguevirusserotypene, og vaksinen gir dermed bred serotypedekning.7

Resultat fra 19 fase 1-, 2- og 3-studier med mer enn 28 000 barn og voksne, inkludert fire og et halvt års oppfølgingsdata fra den globale fase 3-studien Tetravalent Immunization against Dengue Efficacy Study (TIDES), lå til grunn for godkjenningen fra EU-kommisjonen. TIDES-studien oppfylte det primære endepunktet for total vaksineeffekt (VE) gjennom å forhindre 80,2 prosent av symptomatiske dengue-tilfeller 12 måneder etter vaksinasjon (Qdenga N=12 700, placebo N=6 316, KI: (73,3, 85,3), p<0,001). 7

Qdenga oppfylte dessuten sitt sekundære endepunkt, inkludert forebygging av 90,4 prosent av sykehusinnleggelsene 18 måneder etter vaksinasjon. (Qdenga N=12 700, placebo N=6 316, KI: (82,6, 94,7), p<0,001). 8

Sikkerhetsinformasjon

I kliniske studier var de oftest rapporterte reaksjonene hos pasienter fra 4 til 60 år, smerter på injeksjonsstedet, hodepine, myalgi, erytem på injeksjonsstedet, ubehag, asteni og feber.

Bivirkninger som forekom vanligvis i løpet av to dager etter injeksjonen, var milde til moderate i alvorlighet, hadde kort varighet (1 til 3 dager) og var mindre hyppige etter den andre injeksjonen med Qdenga enn etter den første injeksjonen. Vaksinen skal ikke gis til personer som har vist overfølsomhet etter en tidligere dose med Qdenga, personer med medfødt eller ervervet immunsvikt, eller hiv-infeksjoner. Vaksinen skal ikke gis til gravide eller ammende kvinner.

Bruk av Qdenga skal være i henhold til offentlige anbefalinger. For mer informasjon om Qdenga før forskrivning se Felleskatalogen.

Referanser:

  1. Qdenga® SPC. Updated 05.12.2022. Available from: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/qdenga-epar-product-information_no.pdf. Accessed 06.02.2023.
  2. UNWTO. Yearbook of Tourism Statistics, Data 2014-2018. Madrid: World Tourism Organization; 2020. Accessed 06.02.2023.
  3. World Health Organization. Dengue and severe dengue. Fact sheet No. 117. Updated April 2021. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue. Accessed 06.02.2023.
  4. Camprubí-Ferrer D, Cobuccio L, Van Den Broucke S, Genton B, Bottieau E, d'Acremont V, Rodriguez-Valero N, Almuedo-Riera A, Balerdi-Sarasola L, Subirà C, Fernandez-Pardos M, Martinez MJ, Navero-Castillejos J, Vera I, Llenas-Garcia J, Rothe C, Cadar D, Van Esbroeck M, Foque N, Muñoz J. Causes of fever in returning travelers: a European multicenter prospective cohort study. J Travel Med. 2022 Mar 21;29(2):taac002. doi: 10.1093/jtm/taac002. PMID: 35040473.
  5. Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), FHI. [Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases]. Available from: https://statistikk.fhi.no/msis. Accessed 06.02.2023.
  6. World Health Organization. Ten threats to global health in 2019. Updated 13 January 2019. Available from: https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-health-in-2019. Accessed 06.02.2023.
  7. Huang CYH, Kinney RM, Livengood JA, Bolling B, Arguello JJ, et al. Genetic and phenotypic characterization of manufacturing seeds for a tetravalent dengue vaccine (DENVax). PLoS Negl Trop Dis. 2013 May 23;7(5):e2243. doi: 10.1371/journal.pntd.0002243. PMID: 23717631.
  8. Biswal S, Reynales H, Saez-Llorens X, Lopez P, Borja-Tabora C, Kosalaraksa P, Sirivichayakul C, Watanaveeradej V, Rivera L, Espinoza F, Fernando L, Dietze R, Luz K, Venâncio da Cunha R, Jimeno J, López-Medina E, Borkowski A, Brose M, Rauscher M, LeFevre I, Bizjajeva S, Bravo L, Wallace D; TIDES Study Group. Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children and adolescents. N Engl J Med. 2019 Nov 21;381(21):2009-2019. doi: 10.1056/NEJMoa1903869. PMID: 31693803.

C-APROM/NO/QDE/0010

 

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.