Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Har utviklet gjenbruksinhalator

Mange KOLS-pasienter bruker og kaster opptil 12 inhalatorer i året. Med den nye Respimat gjenbruksinhalatoren går antallet ned til 2. – Dette er både enklere for brukeren og bedre for miljøet, sier Odd Erik Johansen, lege og medisinsk direktør i Boehringer Ingelheim Norge.

Johansen, som også jobber som forsker i det globale Boehringer-systemet, forklarer at tidsånden er bakgrunnen for at de utviklet produktet:

– Vi er enige i at bruk og kast er en utfordring for miljøet. Så vi utviklet Respimat gjenbruksinhalator for å kunne bidra til å redusere forbruket. Det er et oppspill til et enda større fokus på gjenbruk, sier han.

Mindre avfall – og CO2-fotavtrykk

Respimat leveres med en ferdigfylt patron. 

– Du kan bruke Respimat med opptil 6 patroner. Det vil si at i stedet for potensielt 12 inhalatorer i løpet av et år, går du nå ned til 2, sier Johansen.

Slik vil det nye produktet redusere bruken av hardplast med over 80 prosent(1), forklarer den medisinske direktøren.

– På den ene siden får vi langt mindre plastavfall, og samtidig får vi mindre produksjon av enheter. Så det er redusert CO2-avtrykk både på input og output, sier Johansen.

Enkelt for brukeren

Men det er ikke bare miljøet som kan nyte godt av den nye inhalatoren. Pasientene vil også oppleve at den nye gjenbruksinhalatoren er enklere i bruk enn den gamle Respimat engangsinhalatoren(2). Patronene og systemet er det samme som før, men gjenbruksinhalatoren har nå fått en lettleselig doseindikator.

Dette gir brukeren bedre kontroll på at de får i seg den medisinen de trenger. Doseindikatoren gir også et tydelig signal på når patronen skal byttes ut med en ny patron; Når doseindikatoren viser "null" doser, så vil dekselet rundt patronen automatisk løsne, slik at ny patron enkelt kan settes inn.  

Bidrar til det grønne skiftet

I Norge brukes cirka 360 000 Respimat-inhalatorer årlig. Nå når den gamle skal fases ut, og byttes ut med den gjenbrukbare, reduseres antallet brukte inhalatorer som må kastes med over 80 prosent. Gjenbruksinhalatoren er i tillegg mekanisk drevet, og inneholder ingen drivgass.

Bruken av nye Respimat vil derfor redusere utslipp av klimagasser med over 98 prosent sammenlignet med vanlige sprayinhalatorer1.

– Vi gleder oss til å bidra til det grønne skiftet. Det er kanskje ikke så ofte den farmasøytiske industrien er på banen der, men vi ser at vi kan bidra med dette, sier Johansen, som tror denne vil bli tatt godt imot av pasientene:

– Nye Respimat er nettopp lansert, og det er pasienter som allerede har tatt ut denne for alle legemidlene den kan brukes til.

SLIK BRUKER DU RESPIMAT GJENBRUKSINHALATOR:

 

Les fullstendig preparatomtale i Felleskatalogen her:

Felleskatalogen: Spiolto Respimat

Felleskatalogen: Spiriva Respimat

Felleskatalogen: Striverdi Respimat

 

SPIOLTO RESPIMAT

Indikasjon:
Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos voksne med kols.

Vanligste bivirkning er munntørrhet. Spiolto Respimat bør brukes med forsiktighet ved enkelte kardiovaskulære lidelser da disse pasientene ble ekskludert fra de kliniske studiene.

Som andre beta2-adrenerge agonister, kan olodaterol gi økning i hjertefrekvens og blodtrykk. Spiolto Respimat skal ikke brukes oftere enn én gang daglig.

Se felleskatalogtekst for ytterligere informasjon

SPIRIVA RESPIMAT

Indikasjon KOLS:
Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling for å lindre symptomer hos pasienter med kols.

Indikasjon astma:
Tilleggsbehandling til bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos pasienter ≥6 år med alvorlig astma som har hatt en eller flere alvorlige astmaeksaserbasjoner det siste året.

Vanligste bivirkning er munntørrhet. Spiriva Respimat bør brukes med forsiktighet ved enkelte kardiovaskulære lidelser da disse pasientene ble ekskludert fra de kliniske studiene.

Se felleskatalogtekst for ytterligere informasjon.

STRIVERDI RESPIMAT

Indikasjon:
Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos pasienter med KOLS.

Vanligste bivirkninger er hjertebank og skjelvinger. Striverdi Respimat bør brukes med forsiktighet ved enkelte kardiovaskulære lidelser da disse pasientene ble ekskludert fra de kliniske studiene.

Se felleskatalogtekst for ytterligere informasjon.

 

SPI190626-100359

Referanser:
1. (1) Adv Ther. 2019 Jul 17.
doi: 10.1007/s12325-019-01028-y.
Reduced Environmental Impact of the Reusable Respimat® Soft Mist™ Inhaler Compared with Pressurised Metered-Dose Inhalers.
Hänsel M, Bambach T, Wachtel H.

2. (2) Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2019 Mar 5;14:509-523.
doi: 10.2147/COPD.S190639.
Improving usability and maintaining performance: human-factor and aerosol-performance studies evaluating the new reusable Respimat inhaler.
Dhand R, Eicher J, Hänsel M, Jost I, Meisenheimer M, Wachtel H.

 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.