Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Diabetes type 2: Oppdatert retningslinje (desember 2019)

Når det gjelder andrelinjeterapi skilles det mellom pasienter med etablert hjerte-karsykdom, hjertesvikt (eller stor risiko for dette) og/eller etablert nyreaffeksjon (definert ut fra tilstedeværelse av albuminuri) på den ene siden, og den som ikke er kjent med noen av disse tilstandene.

For pasienter med etablert hjerte-karsykdom anbefales fortsatt valg mellom SGLT2-hemmer eller GLP1-analog. For pasienter med hjertesvikt/høy risiko for hjertesvikt eller etablert nyreaffeksjon anbefales behandling med SGLT2-hemmer.

Selv om det er anbefalinger på klassenivå, så skriver retningslinjen også at det kan være ulikheter når det gjelder enkelte endepunkter mellom medikamenter innad i klassene.

For pasienter uten nevnte tilstander kan det fortsatt velges mellom fem grupper som andrelinjeterapi. På bakgrunn av ny evidens foretrekkes det nå både Trajenta (linagliptin) og Januvia (sitagliptin) blant DPP4-hemmerne, grunnet dokumentert sikkerhet i langtidsstudier.

FLYTDIAGRAM: Blodsukkersenkende behandling ved diabetes type 2

flytdiagram-blodsukkersenkende-behandling-ved-diabetes-type-2.jpg

KLIKK HER for å laste ned skjemaet som PDF fra Helsedirektoratet.

Praktiske verktøy og mer informasjon om retningslinjen fra Boehringer Ingelheim finner du her.

For hele retningslinjen fra Helsedirektoratet, klikk her.

Felleskatalogen: Jardiance

Felleskatalogen: Trajenta

KORT OM JARDIANCE

Indikasjon: Til voksne med utilstrekkelig kontrollert diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet. Gis som monoterapi når metformin er uegnet pga. intoleranse, eller i tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Se SPC for informasjon om kombinasjoner, effekt på glykemisk kontroll, kardiovaskulære hendelser og populasjoner som er studert.


Bivirkninger: Genital infeksjon, urinveis-infeksjon, volumdeplesjon, hypoglykemi (ved kombinasjon med insulin eller sulfonylurea), ketoacidose (sjelden) og Fourniers gangren (meget sjelden).

JARDIANCE er ikke anbefalt for pasienter med moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon, nyresvikt, leversvikt, pasienter ≥85 år, gravide, ammende, type 1-diabetes, eller til behandling av ketoacidose.

Se felleskatalogen for fullstendig oversikt.

KORT OM TRAJENTA

Indikasjon: Til behandling av diabetes mellitus type 2 hos voksne som tillegg til diett og mosjon, for å bedre glykemisk kontroll: Som monoterapi når metformin er uhensiktsmessig pga. intoleranse eller kontraindisert pga. nedsatt nyrefunksjon. I kombinasjon med andre legemidler til diabetesbehandling, inkl. insulin, når disse ikke gir adekvat glykemisk kontroll.


TRAJENTA skal ikke brukes ved diabetes type I eller behandling av ketoacidose. Gir økt risiko for hypoglykemi bare i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin.
Pasienten må informeres om symptomer på akutt pankreatitt, hvor behandlingen må seponeres og lege må kontaktes.

DIA200506-100662

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.