Annonse fra 

 Annonsør

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester.

Samfunnsoppdrag

Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Dette gjør de med utgangspunkt i rollen som fag- og myndighetsorgan. Det betyr blant annet at de skal være en faglig rådgiver, iverksette vedtatt politikk og forvalte lov og regelverk innenfor helsesektoren. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen, og er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Se også:

Rollene våre

Som faglig rådgiver har Helsedirektoratet ansvar for å følge med på forhold som påvirker folkehelsen og utviklingen i helse- og omsorgstjenestene. Direktoratet skal sammenstille kunnskap og erfaringer og opptre nasjonalt normerende på ulike områder, de er også et kompetanseorgan. I denne rollen er Helsedirektoratet en selvstendig og uavhengig rådgiver.

Når Helsedirektoratet iverksetter vedtatt politikk, utfører de arbeid på vegne av regjering og Storting. Dette kan for eksempel være å iverksette handlingsplaner og kampanjer, eller å tildele tilskudd med målsettingene Stortinget har satt.

Som forvalter har Helsedirektoratet ansvar for å bruke og å fortolke lover. De skal forvalte refusjonsordningene og regelverket de gis myndighet til av Helse- og omsorgsdepartementet.

Helsedirektoratet har et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.

Se også: Oversikt over etater og virksomheter i helsesektoren (regjeringen.no)

Hvem Helsedirektoratet er til for

Helsedirektoratets målgrupper er befolkningen (de som trenger informasjon om helse, rettigheter og helse- og omsorgstjenester) og de som jobber med helse og omsorg (for eksempel Helse- og omsorgsdepartementet, de regionale helseforetakene, Fylkesmannen, kommuneledelse og ansatte i helse- og omsorgstjenesten).

De ønsker god dialog og samarbeid med andre sektorer. For eksempel påvirker også forhold i samferdselssektoren og utdanningssektoren helsetilstanden i befolkningen.

Samarbeid med andre statlige myndigheter som Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Legemiddelverket er viktig, slik at råd og tiltak Helsedirektoratet foreslår henger godt sammen med hva andre gjør.

Helsedirektoratet jobber også for å påvirke den globale helsen i riktig retning.

Se også: Årsrapporter for Helsedirektoratet

Visjon og verdier

Visjonen og verdiene deres blir først viktige når det er noe Helsedirektoratet bruker i det daglige arbeidet. De synliggjør hva Direktoratet jobber for å oppnå, hva som kjennetegner de som jobber her, arbeidet de gjør og hvordan de møter brukerne og samarbeidspartnere.

Helsedirektoratets visjon er God helse – gode liv.

Helsedirektoratets verdier er:

  • Faglig styrke: Helsedirektoratets arbeid er kunnskapsbasert og støtter seg på godt faglig skjønn.
  • Åpenhet: Helsedirektoratets arbeid er preget av tydelighet, åpenhet, åpne prosesser og god kommunikasjon.
  • Samarbeid: Helsedirektoratets arbeid innebærer helhetlig tenkning, tverrfaglighet og dialog.

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.