Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Å ta opp levevaner gir resultater

Å bruke et par minutter på såkalt minimal intervensjon kan føre til viktige endringer i levevaner som røykeslutt, økt fysisk aktivitet eller et sunnere kosthold. Det er en billig og enkel intervensjon med godt dokumenterte resultater. Bruk den nye taksten "Livsstilsintervensjon" 101 ved veiledning i levevaner.

Minimal intervensjon

Hvis legen tar opp røyking med pasientene, vil det bli oppfattet som det er viktig for helsa med røykeslutt. Minimal intervensjon kan påvirke pasientens motivasjon og evne til å faktisk gjennomføre en endring. Blant 40 pasienter vil én pasient bli røykfri ved bare å gjennomføre minimal intervensjon (number needed to treat, NNT = 40)1. Ved fysisk aktivitet ser man at NNT for å oppnå endring hos én pasient er om lag 12 personer2. Oslo-undersøkelsen viser at råd om livsstilsendring (kosthold og røykeslutt) kan redusere risikoen for hjerte- og karsykdom3.

Minimal intervensjon krever ikke mye tid og består av tre enkle spørsmål:

  1. Røyker du?
  2. Hva tenker du om det?
  3. Jeg vil anbefale deg å slutte og jeg kan hjelpe deg

Her kan legen henvise til frisklivssentralen i kommunen, som kan følge opp pasienten med veiledning og/eller røykesluttkurs. Fastlegen kan også selv følge opp pasienten med et strukturert opplegg med samtaler og legemidler.

Minimal intervensjon kan gjennomføres av alt helsepersonell og spørsmålene er aktuelle å stille pasienter som har behov for endring i kostholdet, økt fysisk aktivitet eller snus- og røykeslutt.

Taksten Livsstilsintervensjon

De tidligere takstene grønn resept (takst 101) og røykeavvenningstaksten (takst 102) har blitt slått sammen til én takst med navnet Livsstilsintervensjon. Den nye taksten 101 har følgende tekst:

Individuell, strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helsedirektoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står på medikamentell behandling for aktuell diagnose. Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår.

Selv om fastlegen skal tilby tiltak, betyr det ikke at alle tiltakene må utføres av fastlegen. Pasienten kan for eksempel henvises til den kommunale frisklivssentralen (Arvid: her må dere gjerne sette inn lenke til artikkelen om frisklivsentralen jeg nettopp sendte). En oversikt over kommuner med frisklivssentral finnes her: Oversikt over kommuner med frisklivssentral - Helsedirektoratet.

Referanser

  1. Stead LF, Buitrago D, Preciado N, Sanchez G, Hartmann-Boyce J, Lancaster T. Physician advice for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;5:CD000165.
  2. Orrow, G, Kinmonth, AL, Sanderson, S, Sutton, S. Effectiveness of physical activity promotion based in primary care: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ (Clinical research ed). 2012; 344:e1389.
  3. Holme I, Retterstol K, Norum KR et al. Lifelong benefits on myocardial infarction mortality: 40-year follow-up of the randomized Oslo diet and antismoking study. Journal of internal medicine. 2016 Feb 29. 26924204.

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.