Annonse fra 

 Annonsørartikkel

Hjelp eldre med å leve stødigere liv

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd. Det er vist at fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som har størst effekt for å redusere fall blant eldre.

Helsedirektoratet har anbefalinger om at eldre bør utføre fallforebyggende øvelser minst 2-3 ganger i uken. Men hvordan treningen skal utføres og hva man må ta hensyn til, er i liten grad kjent. Nå inviteres treningsenterbransjen, institusjoner for eldre og andre relevante aktører til å gjennomføre et gratis e-læringsprogram for å stå bedre rustet til å hjelpe de eldre.

BASIS

BASIS er et gratis e-læringsprogram som skal styrke kunnskapen om fallforebyggende trening og behovet for fysisk aktivitet i hverdagen, og som også gir enkel tilgang til kvalitetssikrete metoder og programmer.

BASIS er oppdatert i 2023 og finnes i tre målgruppetilpassede versjoner, for ansatte eller personer som jobber ved landets treningssentre, aktivitetssentre og institusjoner for eldre.

Her er kurset!

For ledere er det laget tips til hvordan de kan komme i gang, organisere og markedsføre tilbudet, og forslag til kommunikasjonsmateriell.

Innholdet i kurset

BASIS kompetanseheving inneholder seks moduler, med en kombinasjon av fakta, filmer, intervjuer av fagpersoner og seniorer, animasjoner, spørsmål og refleksjonsoppgaver og oppsummeringer. I tillegg er det et omfattende sett med kildemateriale og tips til hvor man kan lese mer.

Innholdet baserer seg på tilgjengelig fagkunnskap og mange års erfaring med fallforebyggende trening for målgruppene. BASIS kan gjennomføres individuelt eller i grupper, for eksempel i forbindelse med en fagutviklingsdag. Kurset tar omtrent 70-80 minutter å gjennomføre.

Etter gjennomført e-læring får man tilgang til en omfattende øvelsesbank med over 110 oppvarmings-, styrke-, balanse- og nedtrappingsøvelser inndelt etter funksjonsnivå. I øvelsesbanken kan man sette sammen sine egne treningsprogrammer eller velge noen ferdige nivåtilpassede programmer. Øvelsesbanken vil kunne være et viktig verktøy i en travel hverdag.

Etter gjennomført e-læring kan man også velge å ta en kunnskapstest, med diplom ved bestått test.

Økt kunnskap, aktivitet og livskvalitet

Vi håper at mange vil ha bruk for e-læringen og øvelsesbanken for å få økt kunnskap om hvordan man bør tilrettelegge for effektiv, sikker og trygg balanse- og styrketrening og aktivitet i hverdagen.

Dersom vi får flere gode treningsgrupper rundt om i landet vil vi være med å opprettholde og styrke fysisk funksjon, bidra til økt livskvalitet og selvhjulpenhet i hverdagen og blant flere seniorer i årene som kommer. Flere funksjonsfriske eldre vil redusere belastningen på fremtidens helse- og omsorgstjeneste.

Lykke til med gjennomføringen.

Delta på kurset her!

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.