Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Gratis hjelp til røykeslutt

Pasienter som røyker kan nå få gratis oppfølging og legemidler til røykeslutt. Tilbudet gis ved frisklivssentraler i region Vestre Viken HF.

Gjennom et pilotprosjekt dekkes kostnader ved røykeslutt i inntil 12 uker. Foreløpig gjelder tilbudet bare i kommuner som hører til Vestre Viken Helseforetak*. For å få gratis legemidler må pasienten forplikte seg til å motta profesjonell oppfølging.

På kommunale frisklivssentraler tilbys individuelle samtaler eller røykesluttkurs. Veileder på frisklivssentralen gir ut verdikuponger som kan brukes til å kjøpe røykesluttlegemidler på apoteket. Det kan være nikotinlegemidler eller Champix (reseptbelagt).  

Mye lettere å slutte med veiledning

De fleste som slutter å røyke gjør det på egen hånd, men sjansen for å lykkes er 3 til 5 prosent på et gitt forsøk. Pasienter som får profesjonell veiledning i kombinasjon med legemidler har 30-40 prosent sjanse for å lykkes med forsøket.1

Ved frisklivssentralene møter pasientene helsepersonell som har kompetanse på røykeslutt og motiverende intervju.

Les mer på helsedirektoratet.no.

Hjelp pasienten på 1-2-3

Helsedirektoratet anbefaler å ta opp røyking i alle egnede konsultasjoner. Med metoden Very Brief Advice trenger du ingen forkunnskaper om røykeslutt, og du møter pasienten på en positiv måte:

  1. SpørRøyker du?
  2. Gi rådVisste du at den mest effektive sluttemetoden er å få oppfølging og samtidig bruke legemidler til røykeslutt?
  3. HenvisSkal jeg sende en henvisning til frisklivssentralen hvor du nå kan få dette gratis? Du kan også ta kontakt selv.

Selv om pasienten takker nei til tilbudet om henvisning, har du gitt nyttig informasjon og kan ha styrket motivasjonen til å gjøre et slutteforsøk i fremtiden.

Se film om VBA-metoden:


"Jeg bruker metoden selv. Jeg synes det er en snill og fin inngangsport til et ganske sårbart tema." 
     – Fastlege Kaveh Rashidi om Very Brief Advice.

Godkjente legemidler til røykeavvenning:

- Nikotinlegemidler (Nicorette, Nicotinell, Zonnic) tilfører nikotin og demper derfor de fysiske abstinensene man kan få ved røykeslutt. Nikotinlegemidler er ikke reseptbelagt. Det finnes tyggegummi, plaster, sugetabletter, munnpulver i porsjonsposer, inhalator og munnspray.

- Vareniklin (Champix) blokkerer nikotinreseptorene i hjernen. Det gir en gradvis mindre stimuli ved røyking før sluttedagen og reduserte abstinensplager i etterkant. Vareniklin er reseptbelagt.


Les mer og få informasjonsmateriell på helsedirektoratet.no/roykesluttpilot.

 

* Tilbudet gjelder i:
Asker, Bærum, Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Holmestrand, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål.

 

Kilder

Referanser

  1. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/roykeavvenning www.helsedirektoratet.no

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.