Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Nye kvalitetsvurderte apper kan forebygge og dempe nedstemthet, stress og uro

Digitale selvhjelpsverktøy, som apper, kan gjøre oss bedre rustet til å takle og forebygge ulike plager og utfordringer. Mange kan ha nytte av å lære seg grep som kan gi bedre mestring av stress, uro og grubling.

– Fordelen med apper er at de er tilgjengelige når som helst og hvor som helst. Mange kvier seg dessuten for å oppsøke hjelp. Appene vi tilbyr nå er gode pedagogiske verktøy som er basert på anerkjente prinsipper i en ny og engasjerende innpakning. Hvis flere kan lære, trene og øve sånn at de mestrer vanskelige tanker og følelser, så kan vi trolig forebygge at plager blir noe mer alvorlig, sier psykologspesialist og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet Åste Herheim.

Bilde.jpg


Bygger et bibliotek for trygge helseapper

Et søk i App Store eller Google Play viser at utvalget av helseapper er stort. For folk flest er det vanskelig å skille mellom gode og mindre gode apper – ikke minst å vurdere hvilke apper som er trygge når det kommer til datasikkerhet og personvern. Verktøykatalogen på helsenorge.no er etablert for å gjøre dette lettere, og her vil man også finne de nye verktøyene.

– Det er ikke mangelen på apper som er problemet, men at det ikke stilles krav til sikkerhet eller kvalitet. Nå gjør vi det litt lettere for folk å finne fram til hjelp og støtte som er relevant, sikker og har god kvalitet. Vi håper det bidrar til at flere tar slike verktøy i bruk, sier Herheim.

Det er allerede flere digitale verktøy tilgjengelig i verktøykatalogen på helsenorge.no. Det langsiktige målet er å bygge opp et variert "app-bibliotek", hvor man skal finne apper eller andre typer verktøy som dekker ulike behov. Apper må allerede nå gjennom en streng vurdering av sikkerhets- og personvernhensyn, og en vurdering av kvalitet, innhold og brukervennlighet. Hensikten er at publikum og helsepersonell skal være trygge på at katalogen kun inneholder apper som er trygge og egnet for formålet.


Nye verktøy (apper) som er tilgjengelig i verktøykatalogen nå:

Stressmestring
Selvhjelpsprogrammet er rettet mot dem som opplever økt stress og uro – for eksempel i forbindelse med pandemisituasjonen. I programmet vil brukerne lære om milde til moderate psykiske reaksjoner, og få kunnskap og verktøy til å mestre dette. Programmet er delt opp i 8 moduler med ulike tema.

Tankevirus
Selvhjelpsprogrammet Tankevirus inviterer brukeren til å se på hverdagen sin på en ny måte i en periode på fire uker. Gjennom en videobasert introduksjon lærer man om psykologisk immunforsvar, tankevirus og psykologiske vitaminer. Brukeren får tilgang til sin egen kalender med daglige øvelser, tips og eksperimenter som skal gjøre det lettere å ta dette i bruk i eget liv.

Godkjent tidligere:

Ifightdepression
Ifightdepression er godkjent av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Ifightdepression gir nyttige strategier for å fremme god psykisk helse, informasjon om hvor og hvordan man får hjelp for depresjon og hvordan man kan hjelpe andre.

I verktøyet ligger også en selvtest (PHQ-9) som brukerne selv kan benytte for å kartlegge eventuelle symptomer på depresjon.

Nye verktøy for ungdom og unge voksne:

Ungspotlight
Ungspotlight er et internettbasert selvhjelpsprogram rettet mot ungdom mellom 13 og 16 år som er redde å snakke foran klassen. Treningsprogrammet varer i 6 uker og det er anbefalt å jobbe med programmet minst 3 ganger i uka. I programmet vil ungdommene lære teknikker for hvordan mestre frykt/ubehag for å snakke foran andre/klassen. Programmet består av 6 moduler.

Hjelpehånda – et spill som trener ungdom i emosjonell problemløsning

Hjelpehånda er et spill der ungdom møter vanlige problemer, og rollen deres er å hjelpe en venn gjennom problemet. På den måten lærer ungdommer seg mestringsteknikker som kan være nyttige for å kunne håndtere ulike problemer og situasjoner. Spillet lærer deg hvordan du kan være en støtte for venner, for hvordan du selv kan motta og søke hjelp fra venner og andre mennesker rundt deg.

Hjelpehånda ligger på ung.no.

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.